Scroll Top

Stanowisko Izby ws. KPO

W połowie marca Izba złożyła swoje uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy. W zakresie polityki transportowej zwróciliśmy uwagę, że zarysowane obecnie ogólnie postulaty wymiany taboru autobusowego na zeroemisyjny oraz cyfryzacja transportu, nie przyniosą opisanych efektów. Samo wdrożenie zeroemisyjnych autobusów przyniesie pomijalne efekty, jeżeli zmianie nie ulegną dotychczasowe zachowanie komunikacyjne w społeczeństwie. Miejski transport autobusowy jest bowiem odpowiedzialny za około 1% emisji pochodzącej z transportu drogowego.

Wskazujemy również na brak konsekwencji proponowanych zapisów KPO w stosunku do obowiązujących obecnie rządowych dokumentów, do których należą Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030.

Szczegółowe uwagi do KPO to:

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.