Scroll Top

Przesiewowe badanie stanu psychofizycznego kierowców transportu publicznego – IGKM apeluje o przyspieszenie prac nad zmianami prawnymi

W związku z pilną potrzebą zmiany legislacji w kierunku umożliwienia badań kierowców dopuszczanych do pracy przy przewozie osób pod kątem ich stanu psychofizycznego, Izba wystosowała do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pismo o następującej treści:

https://igkm.pl/wp-content/uploads/2021/03/Apel-IGKM-dot.-badania-trzezwosci-kierowcow.pdf

Obrazek wyróżniający: fot. Draeger

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.