Scroll Top

Przesiewowe badanie trzeźwości pracowników – odpowiedź MRPiT na pismo IGKM

W związku z pismem IGKM z 23 lutego br., w którym wyraziliśmy pilną potrzebę zmiany legislacji w kierunku umożliwienia badań kierowców dopuszczanych do pracy przy przewozie osób pod kątem ich stanu psychofizycznego, Izba otrzymała od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii następującą odpowiedź:

https://igkm.pl/wp-content/uploads/2021/04/Odp.-Ministerstwa-Rozwoju-Pracy-i-Technologii_Prewencyjna-kontrola-trzezwosci.pdf

Według posiadanych informacji Ministerstwo proceduje właśnie zmiany w przepisach dot. profilaktycznych badań trzeźwości, które zostały wypracowane w naszym środowisku przez IGKM w odniesieniu do prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej, rozszerzając je jednocześnie na inne grupy zawodowe. Oczekujemy, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostanie przesłany już wkrótce do konsultacji społecznych.

Obrazek wyróżniający: fot. Draeger

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.