Scroll Top

Niezapewnienie warunków higieny – możliwość ukarania przewoźnika w postępowaniu mandatowym

Poniższy dokument zawiera informację opracowaną przez radcę prawnego IGKM, która dotyczy możliwości ukarania przewoźnika w toku postępowania mandatowego ze względu na braku realizacji obowiązków zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, w tym utrzymania środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

https://igkm.pl/wp-content/uploads/2021/04/Informacja-prawna-IGKM_mozliwosc-ukarania-przewoznika-w-toku-postepowania-mandatowego.pdf

Obrazek wyróżniający: fot. MPK – Łódź

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.