Scroll Top

Konsultacje

Clear Filters

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i…

NOWE PRZEPISY W dniu 16.10.2020 r. w Dzienniku Ustaw 2020 r. pod poz. 1829 zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z…

1. NOWE PRZEPISY Żadne nowe przepisy nie zostały wydane.                                                                                                                                                                                                                                                      2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW Rada Ministrów przyjęła w dniu 30.09.2020 r….

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

W projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i…

1. NOWE PRZEPISY Tekst jednolity Prawa przewozowego Dz. U. 2020 r. poz. 8   -> http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/8/D2020000000801.pdf   W dniu 3…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.