Wyjaśnienia MRiPS w sprawie badań trzeźwości pracowników

D-30982-2020

IGKM otrzymała z Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pismo zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące możliwości przeprowadzania przez pracodawców sprawdzania i badań trzeźwości pracowników. Jest ono odpowiedzią na pismo IGKM z dnia 4 października, skierowane do Ministerstwa Zdrowia, dotyczące projektu
zmiany ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w którym przekazaliśmy swoje uwagi oraz szczegółowe propozycje zapisów.

Uwagi IGKM zostały wcześniej zgłoszone w ramach procedury konsultacji społecznych projektu i omówione przez przedstawicieli Izby podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w dniu 27 września br.

Niestety, propozycje IGKM nie zostały uwzględnione ani przez ww. Podkomisję, ani przez Departament Prawa Pracy MRiPP.

Fot. Draeger

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.