Scroll Top

Uwagi dot. sprawdzania trzeźwości pracowników – Pismo IGKM do Ministerstwa Zdrowia

D-30982-2020

W związku z procedowanym obecnie w Sejmie projektem zmiany ustawy Kodeks pracy Prezes IGKM wystosowała pismo do Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące możliwości przeprowadzania przez pracodawców sprawdzenia i badań trzeźwości pracowników wraz z tabelą zwierającą uwagi oraz szczegółowe propozycje zapisów. Zostały one zgłoszone w ramach procedury konsultacji społecznych projektu i omówione przez przedstawicieli Izby podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w dniu 27 września br. Propozycje IGKM nie zostały jednakże uwzględnione przez Podkomisję.

Fot. Draeger

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.