Pismo IGKM do Premiera dot. mechanizmów osłonowych dla komunikacji miejskiej

filling-station-gc1852ba7f_1920

W związku z trudną sytuacją na rynku paliw Dorota Kacprzyk – Prezes IGKM wystosowała w dniu 10 marca pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o zapewnienie ciągłości dostaw paliw dla operatorów miejskiego transportu publicznego oraz zagwarantowanie maksymalnego kosztu ich zakupu.

Pismo znajduje się w linku poniżej:

https://igkm.pl/wp-content/uploads/2022/03/dot.-mechanizmow-oslonowych-dla-km-3.pdf

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.