Scroll Top

XXXVIII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Kraków, 1-2 września 2022 r.

W dniach 1-2września 2022 roku w Krakowie odbył się XXXVIII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej – najważniejsze wydarzenie organizowane dla branży komunikacji zbiorowej w Polsce. Organizatorami Zjazdu byli Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie.

Krajowe Zjazdy Komunikacji Miejskiej organizowane przez IGKM odbywają się co dwa lata i zwykle przyciągają duże zainteresowanie całego środowiska. Tym razem – z powodu pandemii koronawirusa doszło do opóźnienia Zjazdu aż o dwa lata.

Zjazd stał się okazją do przeglądu najważniejszych problemów naszego środowiska. Obecność przedstawiciela Ministra Infastruktury – Marcina Przychodzkiego, Dyrektora Departamentu Prawnego była okazją do rozmowy na temat ram prawnych. Wiemy już, że projekt zmiany Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest gotowy i czeka na otwarcie procesu legislacyjnego. Z pewnością będzie to akt prawny kluczowy dla naszego środowiska.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkały się prezentacje opisujące doświadczenia przy wdrażaniu autobusów zeroemisyjnych: w Krakowie, Zielonej Górze, Lublinie, Poznaniu oraz w Wiedniu. Choć do zasady prelegenci podkreślali, że doświadczenia te są pozytywne, nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z wieloma bardzo poważnymi wyzwaniami technicznymi i organizacyjnymi. Bardzo interesujący punkt widzenia zaprezentował Pan Peter Wiesinger z Wiener Linien wskazując, że autobusy na wodór produkowany lokalnie z odnawialnych źródeł są ich strategią na szalejący kryzys energetyczny – a w dłuższej mierze na uniezależnienie się od pozaunijnych dostawców nośników energii.

Inne światło na problem autobusów zeroemisyjnych rzucił prof. Olgierd Wyszomirski z wskazując na zagrożenia ekonomiczne związane ze wzrastającymi kosztami energii. Prezentowana przez niego analiza ekonomiczna wykonana na Uniwersytecie Gdańskim podważa ekonomiczne podstawy eksploatacji autobusów elektrycznych, a tym bardziej wodorowych w nadchodzącym roku 2023. Problemy budżetowe są obecnie największym wyzwaniem dla komunikacji miejskiej. Brak jednak stabilności zewnętrznych warunków makroekonomicznych sprawia, że trudno przewidzieć w jakim kierunku będzie rozwijać się sytuacja.

            Podczas kongresu wspomniano również o procedowanym obecnie projekcie zmiany Kodeksu pracy w zakresie problemu sprawdzania stanu psychofizycznego kierowców przez pracodawców w transporcie publicznym. Zaprezentowano również wytyczne i standardy dla drogowej infrastruktury autobusowej. Prezentowane były również nowe technologie w zarządzaniu ruchem zajezdniami oraz w rozwoju taboru. Bardzo ciekawym stało się również przedstawienie nowych formatów reklamowo-informacyjnych na taborze komunikacyjnym przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej.

            W tegorocznym Zjeździe wzięło udział ponad 220 gości ze 115 firm. Partnerami Zjazdu byli:

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.