Scroll Top

Konferencja Techniczna IGKM (Komisja Taboru Autobusowego) w Kielcach, 11 października 2022

11 października w Kielcach odbyła się Konferencja Techniczna IGKM. Podobnie jak w roku ubiegłym, odbyła się ona w formule Komisji Taboru Autobusowego. Wydarzenie to poprzedziło – trwające od 12 do 14 października – Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO. Współorganizatorem Konferencji były Targi Kielce.

Pierwszą część konferencji zdominowała tematyka pożarów w elektrycznych autobusach miejskich. Ciekawą prezentację na temat zdarzeń pożarowych we flocie należącej do przewoźników miejskich w Niemczech oraz ochrony przeciwpożarowej w halach zajezdniowych przedstawił Tobias Wittenbecher z berlińskich zakładów komunikacyjnych – BVG.  W programie Konferencji znalazły się jeszcze trzy referaty „pożarowe”, w tym na temat:

– zdarzeń krytycznych związanych z pożarami autobusów (Jan Kuźmiński, Roman Gogacz, MZA Warszawa),

– zabezpieczeń przeciwpożarowych w autobusach elektrycznych z perspektywy producenta taboru (Mateusz Figaszewski, Solaris ),

– zapisów SIWZ dotyczących systemów gaszenia w autobusach elektrycznych i wodorowych (Rafał Misztalski, Systemy Autobusowe).

W drugiej i trzeciej części konferencji wygłoszono wiele ciekawych referatów dotyczących różnych aspektów eksploatacji autobusów pod kątem ich napędów. Bardzo ciekawą, analityczną prezentację na temat eksploatacji autobusów wodorowych przedstawił Roman Gogacz (MZA Warszawa). Pozostałe wystąpienia dotyczyły:

–  oszczędzania energii elektrycznej w transporcie publicznym (Paweł Choduń, MEDCOM),

–  bieżących problemów eksploatacji klasycznych autobusów z silnikiem EURO 6 (Marcin Szuba, Jacek Karmelita, MPK Poznań),

– autobusów hybrydowych jako alternatywy w komunikacji miejskiej (Maciej Sylwanowicz, Marcin Seredyński, Volvo Polska),

– klasycznego napędu autobusowego (Zbigniew Rusak, Starostwo Powiatowe w Poznaniu).

Przewodniczącym Komisji na kolejną kadencję został ponownie Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu MZA w Warszawie.

Szczegółową relację z Konferencji Technicznej (Komisji Autobusowej) oraz tegorocznych Targów TRANSEXPO zamieścimy w numerze 166 „Biuletynu Komunikacji Miejskiej”.

Fot. IGKM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.