Scroll Top

Komisja Zasilania IGKM w Łodzi, 27-28 października 2022

SONY DSC

W dniach 27-28 października 2022 r. w Łodzi odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komisji Zasilania IGKM. Współorganizatorem Komisji było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. Tematem głównym obrad były nowoczesne rozwiązania w elektroenergetyce trakcyjnej.

W pierwszym dniu odbyły się obrady, w których uczestniczyło ponad 160 osób, wygłoszono następujące referaty:

 •  „Standardy modernizacji stacji prostownikowych w Poznaniu i Szczecinie”

Łukasz Soszyński, Gracjan Gasza – MPK Poznań Sp. z o.o., Mariusz Haraburda – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

 • „Komunikacja w standardzie IEC 61850 w zintegrowanym systemie automatyki tramwajowej podstacji trakcyjnej” – Piotr Gawroński, ELESTER-PKP Sp. z o.o.
 • „Modernizacja centralnej dyspozytorni mocy MPK-Łódź” – Jakub Gałęski – MPK-Łódź Sp. z o.o.
 • „Podstacja kontenerowa z wyłącznikiem próżniowym DC” – Sergiej Wasiljew, Pluton Polska Sp. z o.o.
 • Nowy, ultraszybki wyłącznik hybrydowy typu DCU-HMT dla podstacji tramwajowych’’ – Łukasz Nowak, Konsorcjum Katedra Aparatów Elektrycznych Politechnika Łódzka i Zakład Aparatów Elektrycznych ,,WOLTAN’’ Sp. z o.o.
 • „Problemy realizacyjne przedsięwzięć budowlanych” – Izabela Jakubowska, Katarzyna Lebizon – MPK Poznań Sp. z o.o.
 • Łukoodporność rozdzielnic RSN podstacji trakcyjnych, w osłonie metalowej – eliminacja zakłóceń” – Waldemar Chmielak, Elektrometal Energetyka S.A.
 • Oddział Łódzki SEP, a współpraca z MPK Łódź” – Przemysław Tabaka, SEP O. w Łodzi
 • Sieć sztywna z zastosowaniem profili miedzianych i miedziano aluminiowych firmy SIEMENS – instalacje wykonane przez PROGREG BUDOWNICTWO Sp. z o.o. na terenie Polski” –Michał Podhorecki, PROGREG Budownictwo Sp. z o.o.; Adam Rogulski Siemens Mobility Sp. z o.o.
 • „Nowe rozwiązania dla górnej sieci trakcyjnej” – Andrzej Kowalczyk, MABO Sp. z o.o.
 • „Diagnostyka elektroenergetyki trakcyjnej” – Krzysztof Kozera, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • „Pojazd do lokalizacji uszkodzeń kabli trakcyjnych” – Robert Rembertowski, MPK-Łódź Sp. z o.o.

Obrady Komisji zgromadziły najważniejszych przedstawicieli branży elektroenergetycznej związanej z komunikacją tramwajową, ale także trolejbusami i metrem. W tym roku tematem głównym Komisji był przegląd nowoczesnych rozwiązań w elektroenergetyce trakcyjnej, mających wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji tramwajów, tj. mniejsze zużycie i niższe koszty energii elektrycznej. Wybór tematu w kontekście wysokich cen energii i braku pewności co do jej dostępności, wydaje się nieprzypadkowy. Podczas obrad miała miejsce bardzo ciekawa dyskusja wśród operatorów pojazdów komunikacji miejskiej. Poszczególne przedsiębiorstwa wymieniały się poglądami nt. tego, gdzie w procesie codziennej eksploatacji pojazdów występuje największe zużycie energii elektrycznej. Rzecz jasna rozmawiano również o sposobach redukcji tego zużycia. Wskazano na kilka kwestii, które wymagają największej uwagi. Jedną z nich jest zużycie prądu związane z koniecznością zapewnienia właściwej temperatury wewnątrz pojazdów – system ogrzewania i klimatyzacji. Nie udało się jednak wskazać jednoznacznie, w jaki sposób można zredukować zużycie prądu w tym aspekcie. Na pewno potrzebna jest tu poważna dyskusja w ramach przedsiębiorstw – operatorów komunikacji miejskiej. Wiemy, że ona teraz się toczy, ponieważ miasta szukają oszczędności w segmencie zużycia energii elektrycznej. Podjęto decyzję, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Zasilania w 2023 r. będzie to jeden z najważniejszych tematów. Wtedy też, mamy nadzieję, uda się wskazać realne rozwiązania, redukujące zużycie energii, a co za tym idzie koszy eksploatacji.

Uczestnicy Komisji mieli sposobność wzięcia udziału w wycieczkach technicznych przygotowanych przez MPK-Łódź. Pierwsza wycieczka obejmowała zwiedzanie Centralnej Dyspozytorni Mocy. W drugim dniu Komisji w programie wycieczki znalazły się: kontenerowa podstacja trakcyjna, zlokalizowana przy linii tramwajowej do Zgierza oraz Zajezdnia Tramwajowa przy ul. Telefonicznej, gdzie zaprezentowano pojazdy służące do pomiaru parametrów elektroenergetycznych oraz do bieżących napraw i diagnostyki sieci trakcyjnej i torowisk w Łodzi. Pojazdy te zostały wykonane w Zakładzie Torów i Sieci MPK Łódź.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.