Scroll Top

Komisja BHP i Nadzoru Ruchu w Książu, 1-2 grudnia 2022

igkm zdj.7

W dniach 1-2 grudnia 2022 r. w Książu IGKM zorganizowała posiedzenie Komisji BHP i Pracowników Nadzoru Ruchu IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy Sp. z o.o. oraz firma Krause Sp. z o.o. Cieszyło się ono dużą frekwencją – uczestniczyło w nim prawie 90 osób. Komisja odbyła się w formie dwóch warsztatów: pracownicy BHP zajmowali się głównie tematyką wdrożenia Rozporządzenia BHP w komunikacji miejskiej, a pracownicy Nadzoru Ruchu – działaniami prewencyjnymi w zakresie bezpieczeństwa.

Podczas części plenarnej uczestnicy Komisji rozmawiali na temat potrzeby objęcia kierowców i motorniczych transportu miejskiego statusem funkcjonariusza publicznego.  Odbyli również ciekawą i efektywną dyskusję w sprawach dotyczących ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w zakresie przekazywania informacji z Nadzoru Ruchu do osób odpowiedzialnych za BHP. Szczegółowy program obejmował takie zagadnienia jak:

 • rozporządzenie o BHP w komunikacji miejskiej – przykłady jego wdrażania;
 • zwiększenie ochrony prawnej pracowników transportu publicznego prowadzących pojazdy, kontrolerów biletów, Nadzoru Ruchu;
 • wypadki przy pracy – dokumentacja niezbędna dla Nadzoru Ruchu;
 • zasady pracy na wozach wieżowych;
 • prezentacja urządzeń do pracy na wysokości;
 • problemy przewożenia urządzeń transportu osobistego (UTO) w pojazdach komunikacji miejskiej;
 • środki ochronne dla pracowników Nadzoru Ruchu podczas wykonywania czynności służbowych;
 • procedury bezpieczeństwa;
 • zapobieganie pobiciom prowadzących pojazdy;
 • zabezpieczanie materiału dowodowego przy pobiciach;
 • przewrócenia w pojazdach.

Drugiego dnia uczestnicy Komisji BHP złożyli wizytę w firmie Krause Sp. z o.o. w Świdnicy, podczas której wysłuchali referatu na temat bezpieczeństwa drabin i systemów specjalnych – konstrukcji umożliwiających prace przy obsłudze autobusów i pojazdów szynowych.  W hali zakładów mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w drabinach, rusztowaniach, pomostach umożliwiających bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości.

fot. KRAUSE

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.