Scroll Top

V Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego, Warszawa, 20 kwietnia 2023 r.

1158669145264092378

W dniu 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie IGKM zorganizowała V Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego. Była to okazja do omówienia zagadnień i problemów, które dotyczą całej branży. Obrady otworzyła Dorota Kacprzyk, Prezes IGKM, która powitała wszystkich gości, w tym:

– Adama Szejnfelda – Senatora RP;

– Macieja Glamowskiego – Prezydenta Grudziądza;

– Tomasza Bratka – Zastępcę Prezydenta Miasta st. Warszawy.

Wymienieni Panowie zabrali głos w pierwszej części Kongresu, poświęconej ogólnym sprawom branży. Wiceprezydent Warszawy mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed komunikacją miejską w XXI w., głównie w aspekcie finansowym oraz o potrzebie tworzenia stref czystego transportu. Zakończył zaskakującym dla obecnych na sali podsumowaniem: „…osobiście jestem zwolennikiem bezpłatnego transportu miejskiego, bo tylko takie rozwiązanie – docelowo – zachęci mieszkańców do wyjścia z prywatnych samochodów i skorzystania z transportu miejskiego”.  Podobnego zdania był senator Adam Szejnfeld.

Prezes Izby Dorota Kacprzyk, a po niej Marcin Żabicki z IGKM poruszyli kwestię ustawowego objęcia kierowców komunikacji miejskiej i motorniczych tramwajów ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego. W imieniu całej branży wyrazili zadowolenie z uchwalenia przez Sejm i przekazania do Senatu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wprowadzającej status funkcjonariusza publicznego dla osób kierujących środkami publicznego transportu zbiorowego, o co Izba zabiegała od wielu lat. Podczas Kongresu senatorowi Adamowi Szejnfeldowi zostało wręczone pismo, w którym IGKM postuluje rozszerzenie tej ustawy również o kontrolerów biletów oraz  pracowników nadzoru ruchu w komunikacji miejskiej.

Prezydent Grudziądza podkreślił, że zmniejszenie wpływów samorządów w związku z reformami podatkowymi poskutkowało ubytkiem znacznych środków na finansowanie eksploatacji komunikacji miejskiej. Opowiedział również o problemach, jakie dla obszarów wokół miast spowodowały dopłaty z FRPA, które nie przysługują komunikacji miejskiej. Podkreślił jednak, że Grudziądz znalazł rozwiązanie w postaci utworzenia wspólnie z sąsiednimi samorządami związku powiatowo-gminnego. Najważniejsze wyzwania dla rozwoju Warszawskiego Transportu Publicznego przy ograniczeniach finansowych przedstawiła Katarzyna Strzegowska, Dyrektor ZTM w Warszawie.

W kolejnej części Kongresu miała miejsce debata nt. „Jak ukształtować zarządzanie transportem publicznym na styku organów centralnych i samorządowych”, w której wzięli udział zarządzający Warszawskim Transportem Publicznym.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się: prezentacja MPK w Kraśniku dotycząca utworzenia związku powiatowo-gminnego w celu skorzystania ze środków FRPA, prezentacja na temat infrastruktury OZE w zajezdni autobusowej oraz analiza nowoczesnego systemu wynagradzania pracowników komunikacji miejskiej na tle wzrostu liczby wakatów wśród kierowców.

Po raz pierwszy w dziejach Kongresu więcej czasu zostało poświęcone systemom tramwajowym, a konkretnie sposobom zmniejszenia zużycia energii w tej trakcji.

Sponsorem Kongresu była firma Otokar, która zaprezentowała uczestnikom minibus elektryczny tej marki.

Fot. Monika Piłka/IGKM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.