Po 23 latach ze stanowiskiem Prezesa Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o. pożegnał się Wojciech Tulibacki

Autorytet i aktywny działacz w dziedzinie transportu i komunikacji miejskiej. Autor innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Propagator technologii elektromobilnych oraz wspierających integrację oraz dostępność przestrzenną i informacyjną inteligentnych rozwiązań dla transportu publicznego. Zaangażowany członek oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej w IGKM w latach 2003-2018, Przewodniczący Komisji Ekonomicznej IGKM od 2016 do 2021.

Dziękujemy za Pana dotychczasowe dokonania na rzecz integracji środowiska komunikacji miejskiej w Polsce oraz życzymy wiele zdrowia, pogody ducha i optymizmu.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.