Scroll Top
Zmiana Prezesa w MPK Poznań Sp. z o.o.

Pasjonat komunikacji miejskiej od najmłodszych lat posiadający uprawnienia do prowadzenia tramwaju. Pracę w MPK Poznań Spółka z o.o.rozpoczał w 2001roku. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej zaczynając od działu Inżynierii Ruchu, a następnie Nadzoru Ruchu, którego został kierownikiem. W maju 2020 roku Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko członka Zarządu ds. operacyjnych MPK Poznań – odpowiada za sprawną pracę całego pionu mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, a zatem zarówno za przewozy tramwajowe i autobusowe, jak i inżynierię ruchu czy nadzór ruchu.

Życzymy wielu twórczych inicjatyw, wspaniałych osiągnięć i realizacji wszelkich zaplanowanych zamierzeń.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.