Robert Karwacki

Robert Karwacki nowym Prezesem MZK Zielona Góra

Robert Karwacki z Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze związany jest od 15 roku życia – jako uczeń klasy MZK w zielonogórskim Zespole Szkół Samochodowych, łącząc naukę w technikum z pracą mechanika w MZK.
Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej wrócił do Zakładu – został brygadzistą, potem mistrzem. Od 1997 r. zamienił warsztat na kontrolę techniczną i nadzór autobusów, by po 8 latach zostać kierownikiem Działu Technicznego.
W roku 2012 Robert Karwacki został Zastępcą Dyrektora ds. technicznych, a od 1 maja 2021 r. jest Prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.