Scroll Top
Pożegnanie wieloletniej Dyrektor MZK Zielona Góra – Barbary Langner

Barbara Langner pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Zielonej Górze rozpoczęła niedługo po 30-ce, w dniu 1 lutego 1980 r. – początkowo jako specjalista ds. rozliczeń paliwa w Dziale Przewozów, by pół roku później zostać zastępcą kierownika tego Działu.

W 1991 r. Barbara Langner została Zastępcą Dyrektora, natomiast z dniem 1 kwietnia 1992 r. powołana została na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Od 1997 roku przez 8 kadencji zasiadała w Radzie Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej – do 2017 roku.
W kwietniu 2001 roku otrzymała od Prezesa IGKM odznakę „Zasłużony dla komunikacji miejskiej” za wybitne zasługi dla rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce oraz dla integracji środowiska komunikacyjnego.
Z dniem 1 maja 2021 r. Dyrektor Langner przeszła na emeryturę.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w rozwój komunikacji miejskiej.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.