Scroll Top

Transformacja cyfrowa i dialog społeczny w miejskim transporcie publicznym w Europie – raport końcowy EVA

Europejscy partnerzy społeczni w obszarze miejskiego transportu społecznego: UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Miejskiego) oraz ETF  (Europejska Federacja Pracowników Transportu) kilka lat temu określili transformację cyfrową w miejskim transporcie publicznym jako nowy temat dialogu społecznego w ramach Europejskiego Programu Prac w zakresie dialogu społecznego i postanowili zrealizować wspólny projekt pod nazwą „Transformacja cyfrowa i dialog społeczny w miejskim transporcie publicznym w Europie”.  Partnerem projektu była EVA – Europejska Akademia Transportu Zorientowanego na Środowisko, a wsparcia finansowego udzieliła Komisja Europejska.

Pod poniższym linkiem znajduje się sprawozdanie opublikowane przez EVA, w którym podsumowano wyniki badania wspierającego wspólny projekt UITP oraz ETF, rozpoczęty w lutym 2019 r.

https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Final-report-Digital-transformation-and-social-dialogue-in-urban-public-transport-PL.pdf

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.