Scroll Top

Komitet Koordynacyjny Polityki Rozwoju (KKPR) pracuje nad kryteriami wyboru projektów do Krajowego Planu Odbudowy

W budżecie unijnym na lata 2021-2027 delegacja polska wynegocjowała najwyższy w historii udział w wysokości 750 mld zł. W tym ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będziemy mieli do dyspozycji 57 mld euro na dotacje i pożyczki. Można je wykorzystać tylko na podstawie zaakceptowanego przez Radę Europejską Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje Krajowy Plan Odbudowy rozpoczęło kolejny etap prac nad nadesłanymi propozycjami ministerstw i regionów.

Fundusz Odbudowy ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności systemów gospodarczych oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Podstawą do sięgnięcia po pieniądze unijne z tego instrumentu będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo.

Polska będzie czwartym największym beneficjentem Funduszu Odbudowy w pierwszej fazie dystrybucji środków. W drugiej fazie Polska może liczyć na szóstą, najwyższą alokację spośród wszystkich państw członkowskich, choć finalny podział znany będzie w połowie 2022 r. – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Polska otrzyma na realizację KPO w formie dotacji 23,1 mld euro i może otrzymać 34,2 mld euro na pożyczki. 70% tej kwoty będzie przyznana przez KE do końca 2022 r. – w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro. O tym, czy dostaniemy środki w 2023 r. będzie decydował przegląd wskaźników gospodarczych – w szczególności spadek realnego PKB w 2020 r. i 2021 r.

źródło: MFiPR

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.