Fundusze Europejskie pomagają się przesiąść z samochodu do komunikacji miejskiej

Fundusze Europejskie wspierają rozwój transportu zbiorowego. Tylko z Programu Infrastruktura i Środowisko na komunikacje publiczną przeznaczono 9,7 mld zł.

Transport publiczny jest trzecim pod względem wielkości sektorem, po drogowym i kolejowym, o największym dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 10 mld zł. Nowoczesna, ekologiczna i przyjazna komunikacja miejska, dzięki wparciu z funduszy unijnych, powoli staje się standardem w polskich miastach. Pasażerowie ucieszą się z udogodnień, a my wszyscy z czystszego powietrza – mówiła 22 września, w Europejskim Dniu bez Samochodu, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Z funduszy unijnych dofinansowujemy zarówno projekty z zakresu odnowienia floty, zakupu taboru, jak i modernizacji oraz rozbudowy sieci transportu zbiorowego. Wsparte z UE inwestycje wpływają więc na uspokojenie ruchu drogowego w centrach miast, tworzenie warunków do wygodnych przesiadek i integracji różnych form komunikacji miejskiej.

Inwestując fundusze unijne chcemy by tworzona infrastruktura czy kupowany tabor skłaniał mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru transportu publicznego. Pasażerowie chętniej przesiądą się do komunikacji miejskiej w sytuacji gdy jest on niezawodny i przewidywalny – podkreśla minister Jarosińska-Jedynak.

Autobusy i tramwaje

Pasażerowie między innymi w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim jeżdżą nowymi, bezpiecznymi i dostosowanymi do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się tramwajami. Dzięki wsparciu unijnemu do tych miast trafiło 168 pojazdów tramwajowych. W Gdyni pasażerowie mogą korzystać z 30 nowych trolejbusów. Zakup został wsparty z pieniędzy programu Infrastruktura i Środowisko.

Na ulicach miast, oprócz nowych tramwajów, pojawia się coraz więcej autobusów elektrycznych, które są ciche i nie emitują szkodliwych dla zdrowia substancji. Nowoczesny, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tabor zwiększa komfort podróży i dostępność transportu dla wszystkich pasażerów. Do tej pory zakupiono 363 autobusów, w tym 64 autobusów elektrycznych, które trafiły do Warszawy, Zielonej Góry i Tych.

Ekologiczny tabor to jednak nie wszystko. Środki Programu Infrastruktura i Środowisko  wspierają również rozbudowę Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), których celem jest uprzywilejowanie transportu publicznego w ruchu oraz rozwój dynamicznej informacji pasażerskiej.

Metro coraz dłuższe

Od września 2019 roku pasażerowie stołecznej komunikacji mogą korzystać z trzech nowych stacji II linii metra na odcinku wschodnim (Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy oraz Trocka). W kwietniu tego roku udostępnione zostały kolejne 3 stacje II linii metra na odcinku zachodnim (Płocka, Młynów i Księcia Janusza), o łącznej długości 6 km. Rozbudowa II linii warszawskiego metra jest kontynuowana i do końca 2022 roku powiększy się o kolejne 5 stacji. Budowa warszawskiej kolei podziemnej powstaje przy wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko. Każda nowa stacja metra to poprawa mobilności przyjaznej środowisku.

Miasta mają plany

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera zrównoważone planowanie mobilności w miastach. Od 2019 roku resort prowadzi pilotaż, którego celem jest wsparcie chętnych miast w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP). Bierze w nim udział ponad 30 miast różnej wielkości. Celem uruchomionego pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt ma również pomóc w transferze wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wesprzeć miasta w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Stanowi to też element przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej – nacisk na dobrze zaplanowaną, zrównoważoną mobilność miejską będzie priorytetem również w latach 2021-2027

Źródło: MFiPR

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.