Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020

16 września rozpoczyna się coroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Polska jest aktywnym uczestnikiem kampanii ETZT od momentu jej uruchomienia przez Komisję Europejską w 2002 r. Uczestniczą w niej wszystkie największe miasta, ale do akcji przyłączają się też mniejsze gminy. Promowane są wszelkie zrównoważone formy mobilności, m.in. transport publiczny, rower czy ruch pieszy. Władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty starają się zachęcić mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia. Kulminacyjnym momentem w trakcie ETZT jest Dzień bez Samochodu, przypadający 22 września.

Motyw kampanii ETZT w 2020 r. to „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”, który wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Chociaż osiągnięcie celu długookresowej strategii to przyszłość, bezpośrednie działania służące rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia, emisji dwutlenku węgla, czy zagęszczenia ruchu, mogą przynosić natychmiastowe pozytywne skutki. – Tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu  odbywa się w szczególnych uwarunkowaniach spowodowanych pandemią COVID-19. Dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że wyzwanie „Zeroemisyjnej mobilności dla każdego” podjęła już rekordowa liczba samorządów w Polsce.  To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, aby nasze miasta i gminy stały się przyjazne dla środowiska i dostępne dla wszystkich. Zachęcam wszystkich do udziału w tegorocznej kampanii – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Krajowym Koordynatorem ETZT jest Ministerstwo Infrastruktury. Zaangażowanie w ETZT systematycznie rośnie – jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej kampanii pobity został rekord z ubiegłego roku, czyli 202 rejestracje.

Mimo licznych wyzwań związanych z istniejącymi ograniczeniami ze względu na pandemię COVID-19, już 214 miast zadeklarowało swój udział w ETZT. Pokazuje to, jak ważne dla władz samorządowych są kwestie zrównoważonego transportu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

MI zaprasza pozostałe jednostki samorządowe do przyłączenia się do kampanii oraz rejestracji organizowanych wydarzeń na stronie.

Inne podmioty, takie jak firmy, szkoły, uczelnie, fundacje czy organizacje pozarządowe mogą przyłączyć się do ETZT rejestrując swoje działania na stronie jako tzw. „mobility action”.

Rejestracja jest możliwa do końca września.

źródło: www.gov.pl/web/infrastruktura/europejski-tydzien-zrownowazonego-transportu-2020

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.