Scroll Top

Światowy Szczyt Transportu Publicznego UITP w Sztokholmie

W dniach od 9 do 12 czerwca 2019 r. w Sztokholmie odbył się Światowy Szczyt Transportu Publicznego zorganizowany przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP). Pod tą nazwą kryją się dwa wydarzenia: Kongres Transportu Publicznego oraz towarzysząca mu wystawa. Motywem przewodnim Kongresu była „Sztuka transportu publicznego” – dążenie do doskonałości w kreowaniu i dostarczaniu usług transportu publicznego.

Program wydarzenia (łącznie 53 sesje) obejmował siedem głównych tematów:

– Doskonałość w obsłudze klienta

– Planowanie i zarządzanie w celu poprawy jakości życia w miastach

– Mobilność jako usługa oraz nowy paradygmat łączonej mobilności

– Przyciąganie nowych talentów i umiejętności

– Doskonałość operacyjna

– Finansowanie

– Odkrywanie innowacji

Podczas towarzyszącej Kongresowi wystawy swoje produkty i usługi zaprezentowało 473 wystawców z 46 państw.  

Więcej informacji: https://www.uitp.org/events/global-public-transport-summit-stockholm-2019

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.