Scroll Top

Raport Ministerstwa Infrastruktury na temat zachowań pieszych oraz relacji pieszy – kierowca

Na stronach internetowych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) ukazał się raport MI sporządzony przez Instytut Transportu Samochodowego pt.
 „Badania zachowań pieszych i relacji pieszy – kierowca, wrzesień-grudzień 2018 r.”

Przedmiotem badań i analiz podsumowanych w raporcie były przede wszystkim charakterystyka ruchu oraz zachowania pieszych – m.in. średnia prędkość pieszych na przejściach, straty czasu pieszych, przejścia na czerwonym świetle, przekraczanie jezdni poza przejściem, używanie telefonów komórkowych (w tym pisanie wiadomości tekstowych), słuchanie muzyki.

Raport zawiera również interesujące wyniki obserwacji dotyczących zachowań kierowców na przejściach dla pieszych oraz poza nimi. W sumie badacze z ITS obserwowali zachowania 7 tys. pieszych i 32 tys. kierowców w czterech województwach (łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim).  Poza tym przeprowadzili około 800 ankiet wśród pieszych i kierowców.

Wnioski z przeprowadzonego badania są zaskakujące. Niebezpieczne zachowania pieszych, takie jak przechodzenie w miejscach niedozwolonych (8 proc. przypadków) i na czerwonym świetle na przejściach z sygnalizacją (7%) okazały się dużo mniejszym problemem w stosunku do zachowań kierowców. 85% tych ostatnich przekracza w miastach dozwoloną prędkość (50 km/h) w rejonie przejścia dla pieszych (na odcinku 100 m przed przejściem). Podobnie poza miastami:  90% kierowców przekracza dozwoloną prędkość (70 km/h) na odcinku 100 m przed przejściem. W pierwszym przypadku wskaźnik ten oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2015 r., a w drugim przypadku trzykrotny.

Odnotowano również ponad dwukrotny wzrost liczby kierowców przekraczających dozwoloną prędkość przy ograniczeniu do 70 km/h – 10 metrów przed przejściem: w 2015 r. dotyczyło to 28% kierowców, a w 2018 r. już 65%. Lepiej wygląda statystyka, jeżeli chodzi o przekraczanie dozwolonej prędkości przy ograniczeniu do 50 km/h  – 10 metrów przed przejściem dla pieszych. W przypadku tego wskaźnika odnotowano „tylko” 5-procentowy wzrost: z 35% w 2015 r. do 40 % w 2018.

Raport dostępny jest pod adresem:

http://www.krbrd.gov.pl/pl/monitoring-zachowan.html
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.