Scroll Top

Świąteczne pociągi metra w Warszawie

6 grudnia, czyli w Mikołajki, Metro Warszawskie przygotowało prezent dla mieszkańców Warszawy. Na dwóch liniach metra ruszyły w drogę pociągi świąteczne – po jednym składzie na każdej linii. Jest to kontynuacja pomysłu z zeszłego roku (aczkolwiek w 2017 r. był to tylko jeden skład). W pociągu kursującym na drugiej linii metra pojawiły się, oprócz świątecznych ozdób, także motywy warszawskie.

Fot. W. Urbanowicz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.