Scroll Top

Kontrolerzy biletów w Poznaniu z terminalami płatniczymi

Kontrolerzy biletów pracujący na rzecz ZTM w Poznaniu zostali wyposażeni w przenośne terminale do kart płatniczych. Jest to reakcja na coraz częstsze uwagi kierowane do kontrolerów przez pasażerów, którzy pomimo chęci nie mogli zapłacić na miejscu opłaty dodatkowej ze względu na brak gotówki. Tacy pasażerowie musieli zapłacić karę później – przelewem bądź w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Od października każdy, kto w Poznaniu będzie jechał autobusem lub tramwajem na gapę i będzie chciał zapłacić opłatę dodatkową na miejscu, będzie mógł to zrobić.

 W ramach umowy Miasta Poznania z bankiem PKO Bank Polski dotyczącej obsługi płatności elektronicznych wypożyczonych zostało 27 sztuk terminali mobilnych. Wyposażone w nie zostali kontrolerzy ZTM i MPK. Każdy zespół kontrolerski będzie dysponował co najmniej jednym takim urządzeniem – informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

W stolicy Wielkopolski za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego wystawiana  pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 280 zł, a jeśli jest płatna u kontrolera lub w ciągu siedmiu dni – 140 zł.

Zgodnie z Regulaminem Przewozów pobranie właściwej opłaty za przewóz i opłaty dodatkowej albo wystawienie wezwania do zapłaty stanowi dokument przewozu i uprawnia do kontynuowania przejazdu tym samym pojazdem, w czasie trwania danego kursu.

 

Źródło: https://www.ztm.poznan.pl

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.