Rafał Weber – nowy wiceminister infrastruktury

Prezes Rady Ministrów, z dniem 4 kwietnia 2019 r., powołał Rafała Webera na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Nowy sekretarz stanu będzie zajmował się transportem drogowym.

Rafał Weber objął stanowisko po podsekretarzu stanu Marku Chodkiewiczu, który na początku marca przeszedł na emeryturę, po ukończeniu 67 roku.

Nowy wiceminister jest od 2015 r. posłem na Sejm RP VIII kadencji. Zasiadał w sejmowych komisjach: infrastruktury oraz obrony narodowej.

Od 2014 r. do objęcia mandatu posła był zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

W latach 2010-2014 oraz 2014-2015 był radnym Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Ukończył Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie.


Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/jest-nowy-wiceminister-infrastruktury

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.