Scroll Top

Elektryczny napęd trakcyjny

Jest to kolejna książka z zakresu automatyki i teorii napędów tego autora serii PWN: Automatyka. Tym razem prof. Dębowski dokonuje praktycznej analizy zasad budowy i działania trakcyjnych napędów elektrycznych.

Publikacja w możliwie przystępny sposób zaznajamia Czytelników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją współczesnych napędów trakcyjnych z najważniejszymi, użytecznymi sposobami sterowania tych napędów.

Autor, inżynier automatyk, prowadzący przez całe zawodowe życie aktywną działalność naukową i wdrożeniową we współpracy z przemysłem, będąc jednocześnie cały czas nauczycielem akademickim, przekazuje Czytelnikom bardzo interesującą i nowoczesną wiedzę dotyczącą napędów trakcyjnych.

Ten uniwersalny podręcznik wydawnictwo PWN kieruje do studentów uczelni technicznych – automatyki i robotyki, mechatroniki, transportu, ale również do praktyków – inżynierów, automatyków i mechatroników.

Poruszane są w nim zagadnienia związane z aktualnymi trendami rozwoju falownikowych napędów elektrycznych prądu przemiennego, chętnie instalowanych w nowych konstrukcjach pojazdów kołowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących możliwości wykorzystania ich w komunikacji masowej. Publikacja zawiera:

  • pogłębioną i aktualną, praktyczną analizę zasad budowy i działania trakcyjnych napędów elektrycznych;
  • przykłady możliwych zastosowań: tramwaje, metro, kolej, a także pojazdy kołowe: elektryczne i hybrydowe;
  • rozważania ilustrowane przykładami obliczeń symulacyjnych, które pokazują zalety i wady napędów trakcyjnych z silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi.

IGKM jest patronem medialnym książki.

 

Informacja o autorze

dr hab. inż. Andrzej Dębowski

emerytowany profesor Politechniki Łódzkiej – Instytut Automatyki PŁ,
profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – Instytut Inżynierii Elektrycznej

praktyk – właściciel 4industry

Ma wiele osiągnięć zawodowych i naukowych, m.in.:

  • opracował oryginalną koncepcję sterowania pośredniego obiektów liniowych i nieliniowych, opartą na wykorzystaniu kompensatorów stanu o specjalnej strukturze, tzw. stymulatorów stanu;
  • przyczynił się do zmodernizowania tramwajów i trolejbusów, wyposażonych w napędy asynchroniczne z wektorowym sterowaniem prądowo-zorientowanym;
  • uczestniczył w pracach nad wdrożeniem kolejowych napędów asynchronicznych, z zasilaniem 3 kV, co umożliwia jazdę elektrycznych zespołów trakcyjnych z większymi prędkościami;
  • zrealizował wiele wdrożeń w przemyśle cukrowniczym, spożywczym i energetycznym
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.