Scroll Top

Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań

W księgarniach jest już dostępna wydana przez PWN książka „Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań” Anny Mężyk i Stanisławy Zamkowskiej. Publikacja obejmuje różne aspekty wiedzy potrzebnej do prowadzenia świadomej i skutecznej polityki kształtowania przepływów ludzi i ładunków miastach tak, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność miast i dogodne warunki jego rozwoju, uwzględniając jednocześnie zarówno poziom życia mieszkańców, jak i wymogi ekologii.

Książka bazując na wytycznych polityki transportowej i ugruntowanych zasadach organizacji transportu, wskazuje praktyczne i skuteczne rozwiązania współczesnych problemów transportu w miastach.

Na wyjątkowość tej publikacji składają się następujące jej cechy:
• jest to kompendium aktualnej wiedzy dotyczącej zasad organizacji transportu w miastach,
• obejmuje ona ważne dokumenty UE dot. transportu miejskiego, zgodnie ze zrównoważonym rozwojem,
• daje gotowe rady, jak przeciwdziałać np. zjawisku kongestii czy zanieczyszczeniom transportowym środowiska,
• pokazuje związki między mobilnością a wykluczeniem społecznym,
• zawiera wiele przykładów praktycznych rozwiązań problemów transportu w miastach w Polsce i na świecie.

Wydawnictwo Naukowe PWN kieruje tę pozycję do słuchaczy studiów inżynierskich i ekonomicznych na kierunkach zw. z logistyką i transportem oraz zarządzaniem przestrzenią miejską, studentów studiów podyplomowych w wymienionym obszarze, ale również do planistów, samorządowców, administracji publicznej, urbanistów i firm consultingowych świadczących usługi w branży TSL.

IGKM jest patronem medialnym publikacji.

Autorki – dr hab. inż. Anna Mężyk, prof. ndzw. UTH w Radomiu oraz prof. dr  hab. Stanisława Zamkowska – to wybitne przedstawicielki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, których dorobek naukowy i badawczy to łącznie prawie 500 pozycji, w tym monografii, artykułów naukowych itd.

Zawarte w książce treści mogą być przydatne w działalności samorządów miejskich –   władz, zarządów transportu, urzędników, a także w pracy zawodowej urbanistów i  konsultantów.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.