Scroll Top

Postępowanie z epidemiami wirusowymi w transporcie publicznym

Przykłady postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem COVID-19

DOKUMENT UITP (Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego)
26 lutego 2020 r.

SHENZEN BUS – SHENZEN (płd. Chiny)
  • Wszyscy kierowcy autobusów i taksówek muszą obowiązkowo nosić rękawiczki, a na twarzy maseczki.
  • Wszystkie pojazdy muszą przechodzić regularne dezynfekcje.
  • Wszystkie osoby wchodzące do naszych budynków i na zajezdnie powinny mieć mie-rzoną temperaturę ciała.
  • Wszyscy pracownicy powracający z Wuhan są poddawani 7-dniowej kwarantannie.
  • SZ Bus kontynuuje świadczenie niezbędnych usług transportu publicznego obsługując główne punkty przesiadkowe.
  • Dla szerokiego obszaru miasta ograniczono ilość świadczonych usług do niezbędnych, ponieważ zaleca się mieszkańcom ograniczenie przemieszczania się.
  • Specjalna usługa została uruchomiona dla wycieczkowca wracającego z Wietnamu z około 5000 pasażerami na pokładzie, ponieważ część pasażerów i załogi ma wysoką temperaturę i symptomy grypy, niektórzy z nich przybyli z Wuhan. Nasza załoga została poproszona o noszenie odzieży ochronnej oraz maseczek na twarzy.
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.