Scroll Top

POSTĘPOWANIE Z KORONAWIRUSEM COVID-19 Wytyczne dla operatorów transportu publicznego luty 2020 r.

DOKUMENT UITP (Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego)

CEL

Wytyczne zostały przygotowane w lutym w kontekście epidemii wywołanej przez koronawirus (COVID-19). Ich celem jest pomoc operatorom transportu publicznego w dostosowaniu planów kontynuowania świadczonych usług do szczególnych wyzwań, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne.

KONTEKST

Według WHO nowy koronawirus atakuje układ oddechowy, rozprzestrzeniając się przede wszystkim poprzez kontakt z zakażoną osobą drogą kropelkową przez kaszel lub kichanie. Kropelki kaszlu lub kataru mogą być wdychane, osiadać na rękach lub innych powierzchniach. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób wirusowi COVID-19 to się udaje, ale z pierwszych informacji wiemy, że może on przeżyć poza organizmem człowieka, na powierzchni różnych przedmiotów, przez kilka lub nawet kilkanaście godzin.
Systemy transportu publicznego powinny być uważane za środowisko o wysokim stopniu ryzyka ze względu na:

  • dużą liczbę osób znajdującą się w zagęszczonej przestrzeni, przy ograniczonym przewietrzaniu;
  • brak kontroli dostępu pomagającej zidentyfikować potencjalnie chore osoby;
  • dużą ilość powierzchni, które są dotykane przez pasażerów (kasowniki, poręcze, uchwyty, przyciski w drzwiach itp.).

Transport publiczny jest usługą niezbędną dla zapewnienia mobilności, także w czasach pandemii, między innymi aby pomóc w dojeździe do ośrodków zdrowa i szpitali. Zawieszenie świadczenia usług transportu publicznego byłoby radykalnym środkiem podjętym przez władze w ramach szerszego planu zarządzania kryzysem.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.