Scroll Top

„Bezpieczna Jedynka”

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zabiega o uwzględnienie pierwszeństwa tramwajów na pasach w obecnie procedowanej zmianie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Przedstawiciel Izby – Marcin Żabicki – wziął udział na żywo w programie „Bezpieczna Jedynka” w dniu 6 marca 2020 roku.

Zapis programu:

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.