Pismo IGKM do Premiera ws. przyspieszenia prac legislacyjnych dot. badań profilaktycznych wykonywanych przez pracodawcę w zakresie kontroli trzeźwości pracowników

IGKM zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilne przyspieszenie prac legislacyjnych w dotyczących obowiązku pracownika poddania się badaniom profilaktycznym wykonywanym przez pracodawcę w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz na obecność środków działalności podobnie jak alkohol w ich organizmach.

List do Premiera znajduje się pod linkiem: Pismo dot. badania trzeźwości 

Obrazek wyróżniający: fot. Draeger

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.