Pismo do MI – objęcie kierujących pojazdami komunikacji miejskiej ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym

W dniu 2 lutego 2021 r. otrzymaliśmy od Ministra Infrastruktury odpowiedź na pismo IGKM z 29 października 2020 r., w którym postulowaliśmy objęcie ochroną karnoprawną kierujących pojazdami  komunikacji miejskiej. Oba pisma prezentujemy poniżej:

Pismo IGKM dot. ochrony karnoprawnej prowadzących pojazdy KM

Odpowiedź MI dot. objęcia kierowców komunikacji miejskiej przepisami o ochronie dla funkcjonariuszy publicznych

obrazek wyróżniający: fot. Magdalena Cendrowska

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.