Scroll Top

KONFERENCJA TECHNICZNA IGKM ORAZ XIV MIĘDZYNARODOWE TARGI TRANSPORTU ZBIOROWEGO TRANSEXPO W KIELCACH

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tematem tegorocznej konferencji, która odbyła się 22 października, była niskoemisyjność w komunikacji miejskiej. W czterech blokach tematycznych zatytułowanych:

 • Jak realizowana jest krajowa polityka w zakresie rozwoju niskoemisyjnych i zero emisyjnych napędów z rządowego punktu widzenia?
 • Jak polskie miasta wdrażają elektromobilność w transporcie publicznym?
 • Najnowsze wdrożenia technologiczne w zakresie elektro- i gazomobilności oraz systemów IT
 • Bieżące wyzwania wobec transportu miejskiego

omawiano stan bieżący i perspektywy w zakresie wdrożenia paliw alternatywnych w autobusach miejskich.

– Wbrew naszym wcześniejszym obawom środki na transport niskoemisyjny znalazły się. Pojawiło się przekonanie menadżerów, że jest to potrzeba i że warto wdrażać niskoemisyjne napędy w miastach – powiedziała otwierająca konferencję Dorota Kacprzyk, Prezes IGKM.

Pierwszy blok miał charakter debaty, w której zastanawiano się, czy są jeszcze ewentualnie jakieś czynniki, które mogłyby spowodować przyspieszenie lub, wręcz przeciwnie, wyhamowanie kierunku na elektromobilność. W debacie udział wzięli: Anna Jakubowska – Dyrektor Departamentu Elektromobilności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Maria Perkuszewska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury, Maciej Martyniuk – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krzysztof Zaręba – Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Moderatorem była Elżbieta Śreniawska – Przewodnicząca RN IGKM, Prezes MPK Sp. z o.o. w Kielcach.

Anna Jakubowska  z NFOŚiGW poinformowała zgromadzonych, że od 2019 r., przez kolejne 9 lat na rynku zostanie uruchomione ponad 6 mld zł wsparcia na wszelkie rodzaje paliw alternatywnych. W następnych latach przewidywane jest uruchomienie kolejnych 4 mld zł z NFOŚiGW.

Maciej Martyniuk  powiedział, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadząc programy, w ramach których są finansowane programy dotyczące niskiej emisyjności, będzie  odwoływać się również do takich nośników energii jak wodór.

Na wodór stawia również Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. – Obecnie w Polsce jeździ około 100 sztuk autobusów elektrycznych. W przyszłym roku będzie to 350 sztuk. Za 10 lat autobusów na wodór będzie pewnie tyle ile obecnie elektrycznych –- prognozuje Krzysztof Zaręba.

I dodaje: – Wodór jako nośnik energii wyeliminuje dzisiejsze ograniczenia pojazdów bateryjnych. Będą one mogły realizować obsługę na dłuższych liniach. Przewiduje się, że dzięki temu około 2022 roku zasięgi pojazdów elektrycznych ulegną znacznemu wydłużeniu.

Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii poinformował również, że od 2 stycznia 2019 r. będzie realizowany projekt, finansowany z NCBR, o akronimie H2PL, dotyczący właśnie pojazdów wodorowych, w tym pociągów.

Z kolei Maria Perkuszewska z Ministerstwa Infrastruktury powiedziała, że rozwój elektromobilności powinien się opierać na kilku filarach. Pierwszym jest filar strategiczny (odpowiednie dokumenty rządowe, takie jak: Strategia na Rzecz  Odpowiedzialnego Rozwoju oraz aktualizowana właśnie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu). Drugim jest filar operacyjny czyli dedykowane programy. Trzecim jest filar informacyjno-promocyjny obejmujący m.in. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej (dokumenty strategiczne przyjmowane na poziomie lokalnym, nie będące obligatoryjnymi) oraz takie jak Tydzień Zrównoważonego Transportu.

W trzech kolejnych blokach tematycznych omawiano wdrażanie elektromobilności oraz gazomobilności, nowości technologiczne oraz narzędzia prawno-finansowe w transporcie miejskim.

W jednej z prezentacji, omawiającej wdrażanie elektromobilności w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej wskazano na tendencję do zapewnienia autobusom elektrycznym możliwie największego zasięgu operacyjnego, zbliżonego do autobusów z tradycyjnym silnikiem Diesla. Jak się okazuje, coraz częściej odstępuje się od zakupu pojazdów „na inwentarz” z bateriami dużej pojemności bez możliwości doładowania w trakcie pracy na linii. Aby zracjonalizować czas ładowania, zakłada się instalację ładowarek dużej mocy z systemem pantografowym.

W rezultacie podjętych już działań samorządów w zakresie inwestycji w autobusy elektryczne w komunikacji miejskiej i wsparcia kolejnych zakupów taborowych środkami FNT, osiągnięcie w dniu 1 stycznia 2021 r. wymaganego 5% udziału taboru zeroemisyjnego we flocie pojazdów użytkowanych w komunikacji miejskiej w miastach liczących przynajmniej 50 000 mieszkańców, nie wydaje się problematyczne.

W dyskusji pojawił się również wątek „czystości” energii elektrycznej. Ponieważ w naszych kraju wciąż w dużej mierze pochodzi ona ze spalania węgla, pojawia się pytanie o globalny efekt środowiskowy. Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnoeuropejskim miksie stale i dość szybko rośnie. Wydaje się więc, że w dłuższej perspektywie czasowej również i w Polsce alternatywne sposoby wytwarzania energii staną się bardziej zauważalne. Wyczuwa się – czemu dali wyraz dyskutanci – coraz większe nadzieje związane z wodorem. Autobusy wodorowe co do zasady będą autobusami elektrycznymi, zniknie jednak konieczność budowania zaplecza do zasilania oraz ograniczona zostanie rola baterii trakcyjnych, która determinuje obecnie wysoką cenę pojazdu.

Mimo że w trakcie konferencji bardzo dużo mówiono o elektromobilności, poruszono też kwestie gazomobilności. I rzeczywiście, wszyscy niemal jednogłośnie przyznali, że jest ona tym drugim filarem niskoemisyjności. Ze strony przedstawicieli instytucji centralnych usłyszeliśmy zapewnienia zarówno o przyszłym finansowaniu inwestycji CNG/LNG, jak i o planowanych zmianach legislacyjnych (np. w ustawie o elektromobilności), które usankcjonują paliwo gazowe. Ważnym elementem tej części obrad była deklaracja o uruchomieniu pierwszego programu pozyskiwania biogazu ze śmieci do napędzania autobusów miejskich w Tychach.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z nowinkami technologicznymi, które są już, albo lada chwila będą dostępne na naszym rynku. Z satysfakcją należy podkreślić, że dostępne w Polsce produkty nie odbiegają od europejskich standardów, a przynajmniej część z nich jest owocem pracy rodzimych firm.

W ostatniej części konferencji czas poświęcono problematyce zmienności kosztów funkcjonowania transportu publicznego oraz próbie ich stabilizowania. Przedsiębiorstwa naszej branży przyzwyczaiły się już do wahań cen na rynku paliw, nowością stały się jednak rosnące płace i powiązane z tym ograniczenia na rynku pracy. Jednym z rozwiązań jest poszerzanie i rozwijanie palety możliwych do wykorzystania narzędzi prawno-finansowych, które pozwalają na możliwe bilansowanie ostatecznego wyniku finansowego (Kraków). Niezależnie od tego bardzo celowe jest tworzenie mechanizmów na styku organizator/operator tworzą poduszkę bezpieczeństwa zabezpieczającą interesy obu stron (Bydgoszcz).

***

Tradycyjnie, konferencja była połączona z odbywającymi się na terenie Targów Kielce Międzynarodowymi Targami Transportu Zbiorowego TRANSEXPO. Współorganizatorem tego wydarzenia była Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. W ciągu trzech dni, od 23 do 25 października br. uczestnicy Targów mieli możliwość uczestniczenia w światowych premierach autobusów, a także zapoznania się z nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz trendami i kierunkami rozwoju transportu publicznego. W tym roku szczególny nacisk położono na pojazdy elektryczne. Podczas Targów TRANSEXPO można było zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie, a prawie każdy biorący udział w tym wydarzeniu producent autobusów pokazał model takiego pojazdu. Ogółem, na niemal 10 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni  nowości zaprezentowało aż 155 wystawców.

W otwarciu Targów udział wzięli: dr Andrzej Mochoń – Prezes Zarządu Targów Kielce, Dorota Kacprzyk – Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Elżbieta Średniawska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Izby,  Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, Krzysztof Słoń  – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, a także Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego, który dokonał oficjalnego otwarcia.

Na swoim stoisku IGKM zaproponowała sentymentalny powrót do przeszłości. Tegorocznej, IV już Wystawie „Zabytkowe Autobusy” przyświecało hasło „Takie były początki…”. Wśród prezentowanych pojazdów znalazło się pięć unikalnych, w pełni sprawnych technicznie, autobusów z Krakowa, Gdańska i Warszawy. Można było na przykład podziwiać krakowski autobus Durant Rugby z 1929 roku. Innym, równie ciekawym eksponatem był Chausson AH48 z 1950 roku, reprezentujący serię autobusów, które przez wiele lat stanowiły trzon komunikacji warszawskiej.

Na stoisku IGKM odbyły się również eventy technologiczne, z których największym zainteresowaniem spotkała się prezentacja narzędzi do diagnozowania niedozwolonych substancji w organizmie zorganizowana przez firmę DRAGER. Zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja kieleckiego MPK skierowana do młodzieży rozważającej zatrudnienie się w zapleczu technicznym spółki.

Pierwszego dnia Targów, wieczorem, odbyła się uroczystość wręczenia targowych nagród. O ich przyznaniu zadecydowała komisja konkursowa pod przewodnictwem Elżbiety Śreniawskiej – Przewodniczącej RN IGKM oraz Prezes MPK w Kielcach. Medale i wyróżnienia przyznano w kilku kategoriach. Z pełną listą nagrodzonych można się zapoznać w zakładce:

[/vc_column_text][vc_tta_accordion style=”modern” active_section=”1″ collapsible_all=”true” el_class=”collapse:none;”][vc_tta_section title=”TRANSEXPO 2018 – Nagrody i wyróżnienia” tab_id=”1540968681877-32b1419a-5146″][vc_column_text]

W kategorii: AUTOBUSY

WYRÓŻNIENIE

 • BUSIMPORT PL sp.zo.o., Nekla za Isuzu Novociti Life

MEDAL

 • Solaris Bus & Coach S.A., Owińska za Solaris Urbino – facelift rodziny niskopodłogowych autobusów miejskich
 • Wanicki sp. z o. o., Mogilany za Irizar Integral i8
 • Volvo Polska Sp. z o.o., Wrocław ZA Volvo B4SC (7900) 10,6m

 

W kategorii: CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE AUTOBUSÓW

WYRÓŻNIENIA

 • Herbert Kneitz GmbH, Bad Mitterwndorf za tkaninę antybakeryjną
 • R&G Plus sp. z o.o., Mielec za uniwesalny moduł pomiarowy MCS-1 z funkcją rejestratora zdarzeń
 • MEDCOM sp. z o.o., Warszwa za trolejbusowy system napędowy FT-240-600 /PSM -45
 • EL-CAB sp. z o.o., Owińska za system monitorowania temperatury w komorze silnika oraz w przedziale baterii

MEDAL

 • Groeneveld Polska sp. z o.o., Poznań za automatyczny system smarowania TRIPLUS
 • Drabpol Sp.J.  P.Drabczyński i Wspólnik, Mykanów za system napędowy TM4 dla elektrycznych autobusów miejskich

 

W kategorii: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

WYRÓŻNIENIE

 • Eltcrac System sp. z o.o., Kraków za DSDi Serwis – System Wsparcia Zaplecza Technicznego

MEDAL

 • MEDCOM sp. z o.o., Warszwa za stacjonarną ładowarkę autobusową EBC – 100S 45

 

W kategorii: SYSTEMY OBSŁUGI PASAŻERÓW

MEDAL

 • Ster sp. z o.o., Poznań za kompozytowy system podręczny dla pojazdów komunikacji zbiorowej z funkcją podświetlania i komunikacji z pasażerem

 

W kategorii: SYSTEMY POBIERANIA OPŁAT

MEDAL

 • Mennica Polska S.A., Warszawa za Open Payment System – nowoczesny system wnoszenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska
 • Emar – Samoraj i spółka, sp.j., Kopytów za bileterkę autobusową EMAR 205

 

W kategorii: INNE

WYRÓŻNIENIE

 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Warszawa za Paliwo CNG wraz z budową dedykowanej stacji tankowania

 

 

WYRÓŻNIENIA 2018 w kategorii „Stoiska małe i średnie”

za atrakcyjny i interesujący sposób prezentacji stoiska:

 • CAMIRA FABRICS Limited, Wielka Brytania (E-1)
 • DPK System Consulting Piotr Kisielewski, Wieliczka (E-2)
 • MEDCOM Sp. z o.o., Warszawa (F-8)
 • TEZANA Sp. z o.o., Stare Babice (F-9)

 

MEDALE 2018 w kategorii „Stoiska małe i średnie”

za oryginalny i nowatorski styl wystąpienia targowego:

 • GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o., Warszawa (E-33)
 • IRIS GmbH,  Niemcy (E-14)
 • JMN 40 Jan Maciej Niciejewski, Warszawa (C-1)
 • VOITH GmbH & Co. KGaA, Niemcy (E-37)

 

WYRÓŻNIENIA 2018 w kategorii „Stoiska duże”

za elegancję i oryginalny styl wystąpienia targowego:

 • VOLVO POLSKA Sp. z o.o., Wrocław (E-4)

 

MEDALE 2018 w kategorii „Stoiska duże”

za kompleksową prezentację firmy i nowatorski sposób aranżacji:

 • ABP Bus & Coach Sp. z o.o. Sp.K., Słupsk (F-17)
 • EL-CAB Sp. z o.o., Owińska (E-21)
 • EVOBUS POLSKA Sp. z o.o., Wolica (E-35)
 • POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Warszawa (C-35)
 • SOLARIS BUS & COACH S.A., Owińska (E-19)

oraz za kompleksową prezentację i nowatorski sposób aranżacji na zbiorowym stoisku dla firm:

 • GROENEVELD POLSKA Sp. z o.o., Poznań (E-26)
 • PETER RENZ Sp. z o.o., Grójec (E-26)
 • STER Sp. z o.o., Poznań (E-26)
 • SYSTEMY AUTOBUSOWE Spółka z o.o., Warszawa (E-26)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text]Targi Kielce złożyły oficjalnie gratulacje Dorocie Kacprzyk z racji objęcia stanowiska Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Gratulacje i dyplomy otrzymały również przedsiębiorstwa świętujące podczas Targów swoje jubileusze: EvoBus Polska – 20-lecie istnienia na rynku, firma Ster z Poznania – swoje 25-lecie, firma Drabpol – 35-lecie, a firma Trapeze – 50-lecie istnienia oraz 15-lecie funkcjonowania jej polskiego oddziału. Dyplom wręczono również redakcji magazynu „Polski Traker” z okazji 25-lecia obecności na rynku prasy branżowej.

Na koniec uroczystości serdeczne podziękowania za lata współpracy od całej branży oraz Targów Kielce otrzymali: Wiesław Cieśla, wieloletni pracownik firm związanych z komunikacją miejską, ostatnio pełniący funkcję Pełnomocnika Prezesa Zarządu Solaris Bus & Coach S.A. oraz Solange Olszewska, założycielka, do niedawna właścicielka i Prezes Zarządu firmy Solaris.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”28057″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.