Scroll Top

KOMISJA TOROWA IGKM

W dniach 6-7 listopada 2018 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Torowej IGKM, w którym uczestniczyło ponad 100 osób z 43 firm. Współorganizatorem Komisji było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o..

W czasie obrad wygłoszono następujące referaty:

 • „Rozwój komunikacji tramwajowej w Poznaniu – teraźniejszość i przyszłość” – Łukasz Łochowicz – MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
 • „Budowa i modernizacja torowisk tramwajowych w Polsce w  technologiach sprężystego mocowania szyn” – Tomasz Wesołowski – SIKA POLAND Sp. z o.o.
 • Systemy voestalpine dla ruchu miejskiego: obniżanie kosztów cyklu życia, emisji CO2 i poprawa dostępności torowiska dzięki planowaniu cyklu życia dla sieci tramwajowej i strategii optymalnego zastosowania gatunków stali szynowej – Marcin Walkowiak – voestalpine Railway Systems Polska Sp. z o.o.
 • Szynowy transport miejski: nowe gatunki stali o niskiej zawartości węgla oraz niskiej zawartości węgla z dodatkiem wanadu (LCV) – Julian Juan Jose Gainza – ArcelorMittal Commercial Long Poland Sp. z o.o.
 • Rozwiązania dla nawierzchni tramwajowych – Dorota Błaszkiewicz, ZUE S.A.
 • „Sprawdzone zabezpieczenia wibroakustyczne” – Mariusz Zaremba – M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
 • „Silent City – monitorowanie i redukcja natężenia hałasu emitowanego przez tabor tramwajowy w mieście” – Antoni Łuczyński – Voith Turbo sp. z o.o., Dawid Jakubowski – SKF Polska S.A.
 • Badania izolatorów wibroakustycznych dla dróg szynowych – perspektywy wykorzystania programów badawczych Wydziału Inżynierii Lądowej PW w torowiskach tramwajowych. Cezary Kraśkiewicz i Wojciech Oleksiewicz – Politechnika Warszawska
 • Technologia podbijarek 4.0 firmy System7 – dr Bernhard Lichtberger – System 7 rail support GmbH
 • „Mobilne reprofilowanie szyn przez frezowanie i szlifowanie” – Johannes Hainbucher – LINSINGER Maschinenbau GmbH
 • „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych na budynek mieszkalny podczas przejazdu tramwaju” – Tomasz Nowakowski – Politechnika Poznańska
 • „Diagnostyka toru tramwajowego” – Julian Kominowski, Bartosz Firlik – Politechnika Poznańska
 • Diagnostyka torowisk w Tramwajach Warszawskich dziś i jutro – Maciej Sitnik – Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Diagnostyka torowisk tramwajowych – współczesne cele, zakres i warunki stosowania – Wojciech Oleksiewicz – Politechnika Warszawska

Przedstawiciel MPK w Poznaniu zaprezentował obecny stan infrastruktury tramwajowej w Poznaniu oraz plany jej rozwoju na kolejne lata. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania dla torowisk tramwajowych min. takich dostawców jak SIKA, M&MR Trading Polska, Raiway GFT i Pandrol. Sporą dyskusję wywołały prezentacje dwóch dostawców szyn z firm voestalpine oraz ArcelorMittal, w szczególności w zakresie doboru odpowiedniej stali szynowej w kontekście prowadzenia polityki utrzymaniowej. Firma LINSINGER oraz System 7 rail support zaprezentowały ciekawe opcje sprzętu torowego możliwego do wykorzystania na torowiskach tramwajowych, a firma SKF systemu smarowania szyn zarówno stacjonarne, jak również montowane bezpośrednio w tramwaju.

W konferencji brali również udział przedstawiciele Politechniki Poznańskiej i Politechniki Warszawskiej. Poruszono temat programów badawczych dotyczących wibroakustyki, prowadzonych w tym zakresie badań i ekspertyz. Gorącą dyskusję wywołały również prezentacje dotyczące diagnostyki torów tramwajowych,  między innymi w kontekście tego typu działań prowadzonych w Tramwajach Warszawskich oraz opracowywanych przez w/w uczelnie.

W drugim dniu uczestnicy Komisji mogli zobaczyć największy prowadzony obecnie projekt związany z infrastrukturą tramwajową w Poznaniu – przebudowę trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj. Kolejnym punktem programu był zorganizowany na terenie Zajezdni Franowo pokaz technologii spawania szyn rowkowych termitem wraz z prelekcją dotyczącą błędów pojawiających się przy wykonaniu tego typu połączeń.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.