Komisja Zarządów Transportu IGKM, Jaworzno

W dniach 11-12 września 2018 r. w Jaworznie zorganizowane zostało kolejne posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM. Współorganizatorem spotkania był Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

W pierwszym dniu część merytoryczną rozpoczął blok zagadnień związanych ze współpracą międzygminną w zakresie organizacji transportu miejskiego. Prezentacje przedstawione w tym bloku to:

  • Zmiany w organizacji transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Marek Kopel, Zarząd Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  • Współpraca komunikacyjna pomiędzy Jaworznem a ZKKM Chrzanów – Robert Gawin, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie,
  • Związek międzygminny jako forma współpracy gmin w zakresie transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej – Hubert Kołodziejski, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

W drugim bloku uwaga została skoncentrowana na systemach taryfowo-biletowych. W ramach tego bloku przedstawione zostały prezentacje na temat:

  • Ewolucji i rozwoju poznańskiego systemu taryfowo-biletowego – Piotr Snuszka, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,
  • Abonamentu dla transportu publicznego i upraszczania systemu taryfowego PKM Jaworzno, jako sposobu na zwiększenie ilości i zadowolenia klientów – Adrian Słupski Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Jaworzno.

Trzeci blok tematów związany był z kwestiami dotyczącymi elektromobilności i perspektywom eksploatacji w komunikacji miejskiej pojazdów autonomicznych. W tej części poruszono następujące zagadnienia:

  • Przyszłość bez kierowców autobusów? Jak będziemy podróżować za dekadę, dwie. Doświadczenia Jaworzna we wdrażaniu elektromobilności i autonomicznego transportu – Marcin Koziarz Urząd Miasta Jaworzno,
  • Nowe szanse finansowania rozwoju elektromobilności w transporcie miejskim: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 6.1 – przybliżenie warunków konkursu organizowanego przez CUPT – Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting.

Przedstawiane w każdym bloku prezentacje stanowiły podstawę do przeprowadzenia po każdym z nich panelu dyskusyjnego z udziałem prelegentów oraz uczestników Komisji, który kończył każdy blok, dając możliwość wymiany doświadczeń i wyrażania w trakcie otwartej dyskusji swoich poglądów. Szczególne zainteresowanie uczestników Komisji wzbudziły kwestie dotyczące: integracji transportu w ramach nowo utworzonego, pierwszego w Polsce związku metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii, doświadczeń MZDiM Jaworzno i PKM Jaworzno z pierwszego okresu eksploatacji elektrycznych autobusów oraz zmiany polityki cen w Jaworznie polegającej na radykalnym obniżeniu cen biletów.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad przedstawione zostały dodatkowo w formie prezentacji jeszcze dwie interesujące kwestie:

  • Wizja Zero, czyli w jaki sposób infrastruktura drogowa i polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego wpływają na zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków. Jaworzno jako jedno z najbezpieczniejszych miast – Tomasz Tosza, Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno,
  • Informacja nt. projektu zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym – Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting.

W drugim dniu Komisji zorganizowana została wycieczka techniczna. W jej trakcie uczestnicy mogli ocenić walory standardowego i przegubowego pojazdu elektrycznego, poznać szczegóły techniczne obsługi tych autobusów i ich wpływ na projektowanie rozkładów jazdy. Z zainteresowaniem wysłuchano prezentacji przygotowanej na zajezdni autobusowej przez Prezesa PKM Jaworzno – Zbigniewa Nosala i jego współpracowników. Była też możliwość zapoznania się z infrastrukturą służącą do zasilania autobusów elektrycznych, nie tylko zlokalizowaną na zajezdni, ale również w innych częściach miasta.

Podczas Komisji dokonano także wyboru jej Przewodniczącego na kolejną kadencję. Został nim ponownie Hubert Kołodziejski – Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Sponsorzy:

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.