Scroll Top

KOMISJA ZASILANIA IGKM

W dniach 9-10 października 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, w którym uczestniczyło ponad 100 osób z 41 firm. Współorganizatorem Komisji była firma TRAKCJA PRKiI.

W czasie obrad wygłoszono następujące referaty:

 • „Stabilizacja  parametrów miejskiej sieci trakcyjnej za pomocą magazynu energii i możliwości jej wykorzystania” – Krzysztof Strukowicz, Trakcja PRKiI S.A.
 • Wybrane zagadnienia związane z eksploatacją systemów energetycznych w komunikacji tramwajowej – Łukasz Soszyński, MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Zagadnienia formalne: pozwy sądowe, służebność, odszkodowania przy infrastrukturze elektroenergetyki trakcyjnej (linie kablowe, słupy, podwieszenia sieci do budynków);
 • Wpływ jazdy motorniczego na zużycie energii elektrycznej – pomiary wykonywane przez MPK w Poznaniu Sp. z o.o.;
 • Poprawa efektywności energetycznej.
 • „Systemy voestalpine dla ruchu miejskiego” –Marcin Walkowiak, voestalpine Railway Systems Polska Sp. z o.o.
 • „Nowe wyzwania projektowe w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej” –Marcin Zarzycki, CONE AMG Sp. z o.o.
 • Innowacyjne rozwiązania osprzętu tramwajowej sieci trakcyjnej – oferta GALLAND SAS dla Polski – Marek Stolarski, Neel Sp. z o.o.
 • „Osprzęt sieci trakcyjnej nowej generacji” – Andrzej Kowalczyk, MABO Sp. z o.o.
 • „Paszportyzacja infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej” – Arkadiusz Kamiński, Elester-PKP Sp. z o.o.
 • „Ładowanie zasobników autobusów elektrycznych” – Józef Dąbrowski, Instytut Elektrotechniki
 • „Produkty firmy Elektrobudowa S.A. przeznaczone dla rynku trakcyjnego” – Michał Wadelski, Elektrobudowa S.A.

Pod koniec pierwszego dnia obrad przeprowadzono wybory na Przewodniczącego Komisji, którym został wybrany Adam Majchrzycki – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o.

 

W drugim dniu Komisji Zasilania IGKM odbyła się wycieczka techniczna do Stacji Techniczno-Postojowej Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Uczestnicy Komisji zwiedzili Halę Techniczno-Postojową SKM przeznaczoną do remontów i bieżących napraw pociągów SKM. Zapoznali się z poszczególnymi stanowiskami roboczymi przeznaczonymi do obsługi pojazdów użytkowanych przez SKM Warszawa. Wykonawcą Generalnym modernizacji hali była firma TRAKCJA PRKiI.

 

WSPÓŁORGANIZATOR I SPONSOR GŁÓWNY KOMISJI:

SPONSORZY KOMISJI:

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.