Scroll Top

Komisja Taboru Autobusowego IGKM, Rzeszów

W dniach 27-28 września 2018 r. w Rzeszowie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego IGKM, w którym uczestniczyło 147 osób. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Rzeszowie. Tematem wiodącym spotkania było zagadnienie standardów dotyczących wyposażenia autobusów oraz przegląd bieżących rozwiązań w zakresie niskoemisyjnych napędów w autobusach miejskich.

Podczas Komisji zostały wygłoszone następujące referaty:

 • Prezentacja historii komunikacji miejskiej w Rzeszowie
 • Wyznaczanie standardów dotyczących wyposażenia autobusów w perspektywie organizatora
 • Wyznaczanie standardów dotyczących wyposażenia autobusów w perspektywie operatora
 • Problem zapewniania komfortu termicznego oraz przewietrzania przestrzeni pasażerskiej w autobusach miejskich – przegląd doświadczeń
 • Nowe szanse finansowania rozwoju elektromobilności w transporcie miejskim: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 6.1 – przybliżenie warunków konkursu organizowanego przez CUPT – Systemy ograniczające powstawanie szkód komunikacyjnych w autobusach miejskiej
 • Czeskie doświadczenia w bilansowania elektro- i gazomobilności
 • Efektywność eksploatacji autobusów CNG w MPK Rzeszów – Marek Filip, MPK Rzeszów
 • Nowe przesłanki wykorzystania autobusów CNG w komunikacji
 • Plany uruchomienia eksploatacji autobusów CNG w MZA Warszawa
 • Prezentacja autobusów gazowych IvecoBus
 • Prezentacja autobusów elektrycznych Irizar
 • Systemy gaszenia pożarów w autobusach niskoemisyjnych
 • Systemy dystrybucji płynów eksploatacyjnych

W pierwszej części obrad (w której uczestniczyli również przedstawiciele Forum Organizatorów Transportu) skupiono się na wspólnych dla operatorów i organizatorów zagadnieniach. Należy do nich specyfikacja wyposażenia autobusów oraz procedury związane z obsługą pasażerów. W trakcie dyskusji po raz kolejny wyartykułowano potrzebę standaryzacji rozwiązań, która może przyczynić się do spadku cen taboru komunikacyjnego dzięki większej powtarzalności zamówień. Wobec dotychczasowych niepowodzeń w standaryzacji zaproponowano opracowanie standardu opcjonalnego wycinkowo dla samych kabin kierowców.

Również po przeglądzie procedur związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem i wentylacją zaproponowano przygotowanie standardów utrzymania komfortu termicznego w autobusach w oparciu o normę niemiecką VDV. Określenie tzw. krzywej komfortu termicznego wydaje się być kluczem do dalszego doboru urządzeń grzewczo-chłodzących jak i projektowania kanałów dolotowych.

Uczestnicy Komisji mieli okazję do szerszego zapoznania się z zagadnieniami eksploatacji autobusów CNG w rzeszowskim MPK.

Spotkanie połączone było z obchodami 70-lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie.

 

PARTNERZY KOMISJI :

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.