Scroll Top

Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM, Słupsk/Ustka

W dniach 19-20 czerwca 2018 roku w Ustce odbyło się kolejne spotkanie Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM. Współorganizatorem spotkania był Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku Sp. z o.o.

Podczas półtoragodzinnej debaty z Prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, od której rozpoczęło się spotkanie, poruszono szereg tematów – w tym przede wszystkim kwestie związane z transportem publicznym. Jednym z interesujących wątków było promowanie przez Prezydenta w Radzie Miasta rozwiązań infrastrukturalnych, polegających na stopniowym likwidowaniu zatok autobusowych na rzecz kontrzatok umiejscowionych bezpośrednio w pasie ruchu. Rozwiązania te mają na celu przyznawanie pierwszeństwa komunikacji miejskiej, ułatwianie poruszania się pasażerom oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez uspokojenie ruchu.

Ważnym elementem Komisji było wskazanie – na przykładzie Słupska – perspektywy potrzeb promocyjnych z punktu widzenia małych i średnich miast.

Uczestnicy Komisji zapoznali się z projektami promocji transportu publicznego w spółkach kolejowych PKP Intercity S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Podczas dyskusji pochylono się nad zagadnieniem wspólnej ogólnopolskiej kampanii promującej komunikację miejską. W podsumowaniu dominowały głosy, że w obecnej sytuacji lepiej jest zorientować się na nagłośnienie wybranych lokalnych akcji niż na jedną centralną kampanię.

Podczas obrad dokonano wyboru przewodniczącego Komisji. Został nim ponownie Piotr Stasiak – Prezes MPK Sp. z o.o. w Gnieźnie. Uczestnicy Komisji zdecydowali dodatkowo o wyborze Grzegorza Rogólskiego reprezentującego MZA Sp. z o.o. z Warszawy na wiceprzewodniczącego Komisji.

 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.