Komisja Ekonomiczna IGKM, Nowy Sącz

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, której współorganizatorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

W trakcie Komisji zostały omówione wybrane aspekty dotyczące aktów prawnych, m.in. ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp). Analizie poddano ostatnie pięć lat obowiązywania ustawy o rachunkowości i innych, wybranych aktów prawa oraz skupiono się na proponowanych zmianach.

Interesującym elementem obrad były referaty na temat zamówień publicznych rozwijające  kwestie odpowiedzialności zamawiającego sektorowego z tytułu udzielania zamówień publicznych, regulacje zamówień sektorowych wyłączonych z ustawy Pzp oraz wyjaśnienie kwestii dotyczących elektronizacji zamówień publicznych.

W programie zostały omówione również dobre praktyki SIWZ w zakresie zakupu autobusów dofinansowanych z funduszy europejskich, na co trzeba zwrócić uwagę oraz jakie kryteria należy spełnić podczas składania zamówienia.

W bloku dotyczącym elektromobilności dokonano analizy porównawczej wydatków na paliwo, kosztów zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych, hybrydowych, gazowych oraz autobusów z silnikiem Diesla.

Podczas spotkania dokonano wyboru przewodniczącego Komisji na kolejną dwuletnią kadencję. Został nim ponownie Wojciech Tulibacki – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. mp

 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.