Scroll Top

Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Bydgoszcz

W dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorem spotkania były Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy Sp. z o. o.

Obradom Komisji towarzyszyły uroczystości jubileuszu 130-lecia Komunikacji Miejskiej. W części poświęconej Bydgoszczy uczestnicy zapoznali się z dwiema bardzo interesującymi prezentacjami:

 • Strategia odnowy taboru komunikacyjnego w MZK Bydgoszcz – Paweł Czyrny, MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy;
 • Jak projektować przyjazny węzeł przesiadkowy na przykładzie węzła Bydgoszcz Główna – Rafał Grzegorzewski, ZDMiKP w Bydgoszczy.

Bydgoszcz jest miastem, w którym najszybciej w kraju postępuje wymiana taboru autobusowego. Jednocześnie lokalny Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej dba o rozwój stosownej infrastruktury, która jest przyjazna pieszym oraz pasażerom komunikacji miejskiej. Jednym z bardziej spektakularnych działań tego typu jest przeprojektowanie i przebudowa węzła przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym w Bydgoszczy.

W kolejnym bloku tematycznym poruszano tematy związane z obsługą komunikacji podmiejskiej. Wygłoszono następujące prezentacje:

 • „Prawie połowa Polaków nie ma jak dojechać do miasta”: raport o stanie polskich miast – dr Karol Janas, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa;
 • Metody podnoszenia efektywności przewozu pasażerów w sieciach komunikacyjnych z liniami podmiejskimi – Tomasz Szelukowski, TRAKO Projekty Transportowe;
 • Nowe spojrzenie na obsługę linii podmiejskich w aglomeracji krakowskiej – Mariusz Szałkowski, MPK S.A. w Krakowie;
 • Problemy obsługi linii podmiejskich na przykładzie Płocka – Sławomir Pakulski, KM Płock Sp. z o.o.

Problem obsługi pasażerów z obszarów podmiejskich jawi się jako istotny wobec postępującego zanikania oferty przedsiębiorstw PKS. W wielu aglomeracjach mieszkańcy regionów podmiejskich, którzy nie są objęci ofertą transportu publicznego, generują większość ruchu pojazdów indywidualnych przyczyniając się walnie do problemów z nadmierną kongestią i smogiem. W interesie miast jest zatem rozwijanie oferty transportu publicznego na trasach podmiejskich. Niestety w wielu miastach udział realizowanych wozokilometrów w strefach podmiejskich jest niewspółmiernie wysoki do udziału obsługiwanych nimi pasażerów.

 

W ostatniej części obrad przedstawiono następujące prezentacje związane z technologiami:

 • Procedury badania kierowców na obecność niedozwolonych środków psychoaktywnych – Grzegorz Dyrkacz, MPK S.A. w Krakowie;
 • Możliwości technicznego wsparcia profilaktyki nadużywania środków psychoaktywnych w grupie prowadzących pojazdy – Marcin Żabicki, IGKM; Jarosław Marchewka, Dräger Safety Polska Sp. z o.o.;
 • Nowe możliwości zakupów biletów – Jacek Sieński, Mennica Polska S.A.;
 • System analizowania podróży złożonych DSDi FLOW – Izabela Izdebska, Eltcrac System Sp. z o.o.;
 • Optymalne planowanie – oszczędności na nowy autobus w ciągu 1 roku! – Jacek Kołaczek, DPK System;
 • Internetowe systemy dystrybucji biletów – Miłosz Olejniczak, Infospread Polska.

 

Podczas obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji. Został nim ponownie Mariusz Szałkowski – Wiceprezes MPK S.A. w Krakowie.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.