Konferencja CUPT ITS-2-FUTURE – możliwości i wyzwania Inteligentnych Systemów Transportowych

Podczas konferencji, zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 27 września br. w Warszawie, dyskutowano o obecnych trendach i kierunkach rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Była to okazja do zaprezentowania ciekawych rozwiązań krajowych, porozmawiania o możliwościach dalszego rozwoju oraz wykorzystania potencjału projektowanych systemów.

Systemy ITS to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się elementów we współczesnym transporcie – powiedział Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora CUPT. – Systemy zarządzania ruchem mają za zadanie – dodał Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych CUPT – przekazywać kierowcom informację o tym, co się dzieje, ale też zachęcać kierowców, by zmienili swoje przyzwyczajenia i – mimo wszystko – zdecydowali się skorzystać z komunikacji publicznej lub na przykład transportu rowerowego. Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (które objęło konferencję honorowym patronatem) podkreślił, że w Polsce popierane są wszelkie inicjatywy na rzecz Inteligentnych Systemów Transportowych, a obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje największy projekt ITS w UE – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym.

– W obecnej perspektywie finansowej UE 2014–20 skupiliśmy się na tym, by rozwiązania ITS były stosowane w projektach związanych z transportem miejskim – powiedział Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Konferencję była podzielona na trzy bloki tematyczne. W pierwszym z nich skupiono się na trendach i kierunkach rozwoju ITS oraz projektach realizowanych w Polsce.

– Motorem napędowym rozwoju ITS są technologie teleinformatyczne – mówił dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. – Transport ma swoje szczególne wymagania – informacja musi być przekazywana w czasie rzeczywistym. Służą temu różne rodzaje komunikacji między pojazdami a otoczeniem (V2V, A2A, V2I, V2E, V2X).

– Smart City to niedaleka przyszłość. Szanse na szybki rozwój widać między innymi w mobilności, inteligentnym oświetleniu, zrównoważonej strategii sterowania oraz analizie statystyk – mówił Wojciech Folejewski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, pokazując przykłady dobrych praktyk ze swojego miasta.

Jarosław Wąsowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentował schemat funkcjonalny Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. W swoim wystąpieniu poinformował o planowanym wyposażeniu w urządzenia ITS około 1100 km dróg, tj. ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T w Polsce.

Przedstawiciele firmy Sprint S.A. – Mariusz Kołkowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu ITS oraz Mirosław Czerliński, Inżynier Systemów ITS – zaprezentowali trendy w rozwoju narzędzi ITS, zaznaczając, iż obecnie zmierzamy w kierunku m.in. integracji działania różnych środków transportu publicznego i prywatnego, pojazdów autonomicznych, rozwoju aplikacji mobilnych i zintegrowanych baz danych.

Podczas konferencji poruszono również kwestię wykorzystania systemów ITS dla osób z niepełnosprawnością, których w Polsce jest około 5 milionów. Dyskutowano nad możliwościami dostosowania pojazdów w celu zwiększenia mobilności tej grupy. Przełomem będą pojazdy autonomiczne, zwłaszcza moment, gdy kierowca stanie się pasażerem – mówił dr inż. Tomasz Kamiński, Kierownik Centrum Telematyki Transportu z Instytutu Transportu Samochodowego.

Drugi blok tematyczny poświęcono przedstawieniu przykładów i doświadczeń austriackich na rynku technologii i wdrożeń systemów ITS, na których temat wypowiedział się Martin Böhm, Head of Business Unit Technologies and Services for Mobility, reprezentujący AustriaTech.

Ostatnią część Konferencji wypełnił panel dyskusyjny na temat możliwości zastosowania systemów ITS w planowaniu transportu oraz wykorzystania dostępnych danych. Poruszano również następujące kwestie: rozwiązania ITS jako metoda zarządzania transportem; dane pomiarowe możliwe do pozyskania za pomocą narzędzi ITS; wymiana danych pomiędzy podmiotami oraz kierunki rozwoju ITS.

 

Więcej informacji: https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1273-systemy-its-we-wspolczesnym-transporcie-konferencja-cupt

 

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.