Scroll Top

Dane GUS: Wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej w 2017 r.

Według danych GUS taborem komunikacji miejskiej przewieziono w 2017 r. 3847 mln pasażerów, tj. o 2,2% więcej niż w 2016 r.

26 września br. GUS opublikował dokument „Transport – wyniki działalności w 2017 r., w którym poinformował, że w komunikacja miejska w Polsce w 2017 r. realizowana była przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na ogólnej długości linii komunikacyjnych większej o 2,2% niż w 2016 r.

Komunikacja miejska dysponowała też większą niż przed rokiem liczbą autobusów (12 119 szt.) – wzrost o 146 szt. (o 1,2%), natomiast zmniejszyła się liczba tramwajów (3204 szt. ) – spadek o 128 szt. (o 3,8%) i trolejbusów (219 szt.) – spadek o 4 szt. (o 1,8%). W ogólnej liczbie autobusów ponad 61% stanowiły pojazdy w wieku do 10 lat. Podmioty komunikacji miejskiej posiadały 502 autobusy z napędem alternatywnym, co stanowiło 4,2% ogólnej liczby pojazdów. Liczba autobusów komunikacji miejskiej przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych zmniejszyła się o 3,4% w stosunku do 2016 r., a ich udział w ogólnej liczbie autobusów zmalał do 80,2%. Wzrosła natomiast liczba tramwajów przystosowanych do przewozu tych osób – o 3,6% (wzrost udziału do 32,1%). Metro Warszawskie dysponowało taką samą liczbą wagonów jak przed rokiem, natomiast liczba przewiezionych pasażerów zwiększyła się o 1,9% w stosunku do 2016 r. i wyniosła 187,1 mln.

 

Więcej informacji: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2017-roku,9,17.html

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.