Scroll Top

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018

Jak co roku, w dniach od 16 do 22 września Komisja Europejska organizuje kampanię: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, która ma przekonać Europejczyków do „zielonych” form transportu: publicznego, rowerowego i pieszego. Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia miała miejsce we wrześniu 2002 roku. Jest to inicjatywa, która ma na celu uświadomienie mieszkańcom znaczenia różnych form komunikacji w mieście i ich wpływu na zdrowie i jakość życia. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to czas, w którym władze lokalne wielu miast i miasteczek europejskich (również polskich), we współpracy z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i firmami organizują imprezy tematyczne dotyczące różnych aspektów mobilności w mieście.

W 2017 r., który był dla kampanii ETZT w Polsce niezwykle udany, na stronie www.mobilityweek.eu zarejestrowało się 105 polskich miast i gmin, ponad trzy razy więcej niż w roku poprzednim. Polska zajęła 5 miejsce wśród 50 państw biorących udział w tej inicjatywie.

Tematem tegorocznej edycji będzie multimodalność, a hasłem przewodnim „Przesiadaj się i jedź”.

Ukoronowaniem ETZT będzie przypadający na dzień 22 września  „Dzień bez samochodu”.

 

Więcej informacji: http://www.mobilityweek.eu

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.