Scroll Top

KOMISJA ZASOBÓW LUDZKICH I SZKOLEŃ IGKM, GDAŃSK

W dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Gdańsku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM. Współorganizatorem spotkania były Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

Temat wiodący brzmiał: „Jak uczynić zawód prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej bardziej atrakcyjnym i jednocześnie pozytywnie motywować tę grupę pracowników?”. Mimo poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia, wciąż wiele przedsiębiorstw wskazuje, że stanowi to przedmiot ich głębokiej troski.

W trakcie obrad analizowano różne aspekty tego problemu: tło i determinanty na rynku pracy w sektorze kierowców autobusowych. Jednym z narzędzi była wstępna analiza ankiety przeprowadzonej w maju i czerwcu br. przez IGKM wśród prowadzących pojazdy. Jej  wyniki pokazują, że w grupie prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej znajduje się określona część pracowników, którzy z czasem będą szukać bardziej satysfakcjonującego zajęcia. W chwili obecnej przedsiębiorstwa ratują się zatrudnianiem cudzoziemców lub pracowników przechodzących z innych sektorów transportu lub gospodarki  Jednakże w przypadku tych drugich jest to o tyle problematyczne, że zazwyczaj posiadają oni już ukształtowany profil zawodowy, który niekoniecznie współgra z charakterem pracy w komunikacji miejskiej.

Jednym z wielu innych wniosków płynących z ankiety jest, że prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej, którzy posiadają wyższe wykształcenie, mogą z czasem mieć ambicję zmiany zawodu. Preferowanie kandydatów na kierowców i motorniczych z wyższym wykształceniem nad tych, którzy go nie posiadają, może zatem w przyszłości spowodować pewne perturbacje w obszarze zatrudnienia. Bardzo interesującym zjawiskiem jest natomiast okazywanie entuzjazmu w stosunku do wykonywanej pracy przez wiele osób, które w najbliższej perspektywie przejdą na emeryturę. Jest to grupa, w której pracodawcy znajdą zapewne chętnych do zatrudnienia się na nowych warunkach. Osoby takie będą chciały łączyć pracę z pobieraniem świadczenia emerytalnego.

Mitem jest natomiast, jak można wnioskować na podstawie wyników ankiety, forsowana przez pewne kręgi teoria mówiąca o tym, że prowadzący pojazdy oczekują ograniczenia czasu pracy. Wielogodzinne zmiany nie plasują się wśród najbardziej uciążliwych czynników pracy wskazywanych przez prowadzących pojazdy.

Podczas Komisji pokazano wiele bardzo interesujących prezentacji dokumentujących praktykę działania służb kadrowych w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Dotyczyły one takich tematów jak:

  • Praktyczne aspekty doszkalania kierowców autobusowych w świetle zmiany ustawy o kierujących pojazdami;
  • Promowanie zawodu na rynku pracy;
  • Instytucja patron/mentora – osoby wprowadzającej nowego prowadzącego w arkana zawodu;
  • Szkolenie prowadzących pojazdy;
  • Potrzeba profesjonalnego wsparcia prowadzących pojazdy;
  • Dialog społeczny;
  • Koncepcje samozarządzania w grupie prowadzących pojazdy.

W ostatnim z prezentowanych tematów opisano całkowicie nowatorski system samozarządzania w przedsiębiorstwie PKS Gdańsk-Oliwa S.A., który wzbudził bardzo duże zainteresowanie uczestników Komisji i wywołał liczne komentarze. W dyskusji uznano jednak, że specyfika komunalnych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej nie pozwala na proste przeniesienie rozwiązań przewoźnika towarowego, ale może być przesłanką do dokonania pewnych przewartościowań w filozofii zarządzania firmą.

Uczestnicy Komisji zdecydowali o wyborze przewodniczącego (jednego, a nie dwóch – jak w poprzedniej kadencji). Została nim ponownie Dorota Minorczyk z Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.