Scroll Top

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY IGKM, DĄBRÓWKA

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. przedstawiciele służb BHP spotkali się w obiekcie należącym do Muzeum Techniki Wojskowej GRYF, które jest związane z Przedsiębiorstwem Przewozy Autobusowe GRYF z Żukowa. W ramowym programie spotkania znalazły się następujące tematy:

  • Procedury sanitarne związane z myciem i dezynsekcją pojazdów komunikacyjnych;
  • Przystosowanie zaplecza technicznego oraz stosownych procedur do obsługi autobusów gazowych;
  • Doświadczenia w zakresie specjalistycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych w pojazdach komunikacji miejskiej.

Wnioski płynące ze spotkania to przede wszystkim konieczność zwrócenia większej uwagi na elementy pierwszej pomocy w szkoleniu prowadzących pojazdy. Społeczna ekspozycja  kierowców i motorniczych ewidentnie punktuje z jednej strony pozytywne zachowania pracowników komunikacji miejskiej, którzy swoim działaniem uratowali czyjeś życie, z drugiej zaś strony bezwzględnie odkrywa te zdarzenia, w których nasi pracownicy nie wykazali się właściwym działaniem.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.