Scroll Top

KOMISJA TABORU AUTOBUSOWEGO IGKM, KAZIMIERZ DOLNY

W dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o., które świętowało jubileusz 90-lecia komunikacji miejskiej w Lublinie.

Podczas obrad Komisji pokazano szereg interesujących prezentacji:

 • Historia komunikacji miejskiej w Lublinie;
 • Doświadczenia w eksploatacji pojazdów zero- i niskoemisyjnych w MZA Warszawa;
 • Doświadczenia w eksploatacji pojazdów zero- i niskoemisyjnych w MPK Kraków;
 • Możliwości wykorzystania autobusów CNG w komunikacji miejskiej;
 • Optymalizacja zużycia energii w autobusach elektrycznych;
 • Retrofitting;
 • Badania jakości usług przewozowych zielonogórskiej komunikacji miejskiej: ocena nowego taboru elektrycznego dokonana przez pasażerów – wiosna 2019 r.;
 • Wyniki testowania aplikacji do raportowania usterek;
 • System Wsparcia Zaplecza Technicznego – obsługa i korzyści z korzystania z aplikacji mobilnej DSDI;
 • Nowoczesne wykładziny do taboru komunikacyjnego;
 • Felgi aluminiowe do autobusów miejskich.

Najważniejszym jednak elementem obrad Komisji było spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Energii, które to resorty są odpowiedzialne za implementację przyjętej w czerwcu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, co będzie z kolei wymagało wprowadzenia zmian w polskiej ustawie o elektromobilności.

Interaktywna forma wymiany informacji sprzyjała pogłębieniu wiedzy oraz prowadzeniu tego unikalnego środowiskowo-rządowego dialogu. Okazuje się jednak, że nowe regulacje unijne są na tyle skomplikowane, iż nie pozwalają na przyjmowanie prostych algorytmów, które pozwoliłyby np. na bilansowanie udziału pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w rozliczeniu  traktującym województwo oddzielnie. Dyrektywa wymusza bowiem dwa niezależne filary naliczania wymaganych kwot – jednym jest kryterium pojedynczego zamówienia publicznego na zakup pojazdów, drugim – kryterium flotowe wymagane przy zawieraniu kontraktów czy umów wieloletnich na świadczenie usług przewozowych.

W chwili obecnej Ministerstwo Infrastruktury jest na etapie wyłaniania doradcy, który przedstawi możliwe scenariusze implementacji dyrektywy. Pierwszych zagregowanych wniosków należy spodziewać się jednak dopiero w listopadzie, a więc już po wyborach parlamentarnych i po powołaniu nowego rządu. Partnerami technologicznymi komisji były firmy: INSOH Sp. z o.o., Eltcrac System Sp. z łoo.o., Alupart Sp. z o.o. oraz Herbert Kneitz GmbH.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.