Scroll Top

VIII Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Łódź

Ósma edycja konkursu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM odbyła się w Łodzi w dniach 11-13 września 2019 r. Współorganizatorem tegorocznego konkursu było MPK – Łódź Sp. z o.o. Przez dwa dni grupa 51 zawodników reprezentujących operatorów komunikacji miejskiej z różnych części kraju walczyła o tytuł „Najlepszego kierowcy w komunikacji miejskiej za rok 2019”. Został nim Paweł Kukuła – reprezentant MPK w Poznaniu Sp. z o. o. Drugie miejsce zajął Sebastian Mlonka z MPK – Łodź Sp. zo.o. – zwycięzca poprzedniej edycji konkursu.

Tegoroczny konkurs podzielony był na kilka etapów. W stosunku do poprzedniej edycji dodano nowe konkurencje i wprowadzono nowe elementy. Na początku uczestnicy wypełniali test znajomości przepisów składający się z 70 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego. W tym zadaniu podstawowym kryterium oceny była najmniejsza liczba popełnionych błędów, a dodatkowym – czas wykonania zadania. Otrzymane w ten sposób lokaty przeliczano na liczbę punktów, kolejno od 60 dla najlepszego zawodnika w dół. Mimo, że organizatorzy przewidzieli zaledwie 30 minut na wypełnienie arkusza odpowiedzi, większość uczestników uporała się z zadaniem przed czasem. Pierwszy zawodnik zakończył pracę już po 8 minutach.

Aby wzbogacić zakres i formę konkursu do jego programu dodano dwa nowe zadania. Pierwszym z nich było przygotowane przez psychologa zadanie psychotechniczne. Kryterium oceny było prawidłowe znalezienie najdłuższego ciągu liter w najkrótszym czasie. Przedmiotem drugiego zadania było zaprezentowanie krótkiej wypowiedzi informującej pasażerów o wykonywaniu zjazdowego kursu na skróconej trasie. O ile pierwsze przypominało znane większości zawodowych kierowców zadania z badania psychotechnicznego i nie stanowiło zaskoczenia, to element autoprezentacji związanej z przekazaniem informacji pasażerom sprawił trudność większej grupie zawodników.

Zgodnie z przyjętą praktyką od wielu edycji konkursu w praktycznych zadaniach zręcznościowych uczestniczyli wszyscy kierowcy biorący udział w konkursie. Aby umożliwić sprawne wykonanie czynności związanych z umiejętnościami manewrowania przez całą grupę zawodników, przygotowano dwa równoległe stanowiska. Pierwsze z nich zawierało zadania z jazdy precyzyjnej zawierające również jazdę na czas, w drugim – liczyła się wyłącznie precyzja, w tym czasowa.

Na pierwszym stanowisku kierowcy wykonywali slalom przodem, z parkowaniem oraz zawracaniem w dość ciasno wyznaczonym obszarze; kryterium stanowiły tu precyzja mierzona liczbą przestawionych pachołków podczas wykonania manewrów oraz czas przejazdu.

Drugie stanowisko konkursowe obejmowało precyzyjne zatrzymanie przed przeszkodą – w odległości 1 metra, następnie mierzono precyzję zatrzymania na przystanku autobusowym z wykorzystaniem wskaźnika laserowego oraz tarczy strzeleckiej. Dodatkowo mierzono prędkość przejazdu przez odcinek kontrolny. Zadaniem kierowców było osiągnąć prędkość 20 km/h przy zakrytym prędkościomierzu. Wyznaczono też precyzyjnie czas przejazdu trasy kontrolnej. Przejazd zarówno z przyspieszeniem, jak i opóźnieniem powodował naliczenie punktów karnych.

Do finału, który odbył się w drugim dniu zawodów, zakwalifikowano dziesięciu kierowców, którzy uzyskali najlepszy wynik we wszystkich poprzednich konkurencjach.

Pierwsze zadanie finału polegało na zaprezentowaniu umiejętności związanych z obsługą pasażerów. Zadaniem kierowcy było przejechanie kontrolnego przystanku w sytuacji możliwie zbliżonej do warunków rzeczywistych. W autobusie pojawiły się różni pasażerowie – w tym niepełnosprawni. Najważniejszym elementem scenki było jednak pojawienie się pakunku przypominającego ładunek wybuchowy, które wymuszało na kierowcy przeprowadzenie sprawnej ewakuacji pasażerów z autobusu.

W drugiej części finału, jego uczestnicy wykonywali w autobusie zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowanej i przeprowadzonej przez zespół ratownictwa medycznego.

Kolejnym zadaniem finałowym była konkurencja pod nazwą „usterka”. Przedstawiciele serwisu firmy Bus & Truck Service Sp. z o.o. (BTS) przygotowali zestaw usterek w autobusie. Były to głównie usterki mechaniczne (np. poluzowanie poręczy w przestrzeni pasażerskiej) oraz elektryczne. Zadaniem zawodników było wykrycie możliwie największej liczby usterek w krótkim czasie przeznaczonym na przeprowadzenie czynności obsługi codziennej. Zawodnicy raportowali zauważone usterki za pośrednictwem aplikacji DSDi Serwis przygotowanej przez firmę Eltcrac System Sp. z o.o.

Wszystkie zadania konkursowe związane z pojazdami wykonywane były na najpopularniejszym autobusie miejskim Solaris Urbino 12 wyposażonym w skrzynię biegów firmy VOITH oraz na autobusie elektrycznym Solaris Urbino Electric 12 podstawionym przez firmę Solaris Bus & Coach S.A.

W skład poszczególnych komisji sędziowskich weszli przedstawiciele:

  • Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
  • Urzędu Miasta Łodzi,
  • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi,
  • Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera,
  • Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi,
  • Grupy IMAGE Sp. z o.o.,
  • firmy Bus & Truck Service Sp. z o.o. (BTS)
  • firmy Eltcrac System Sp. z o.o.

Pracę sędziów wspierali pracownicy MPK-Łódź Sp. z o.o. oraz IGKM.

W klasyfikacji końcowej finału zsumowano wyniki testu teoretycznego, jazdy sprawnościowej, oceny scenek z zakresu obsługi pasażerów oraz zadań pierwszej pomocy. Zasady sumowania wyników cząstkowych obrazuje tabela:

Ostatecznie w finale wyłoniono zwycięzcę, którym został:
Paweł Kukuła z MPK w Poznaniu Sp. z o.o. zdobywając nagrodę główną – Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, tytuł „Najlepszego kierowcy w komunikacji miejskiej za rok 2019” oraz otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 6.000 złotych ufundowaną przez firmę Solaris Bus & Coach S.A.

Kolejne miejsca w konkursie zajęli:

Drugie miejsce – Sebastian Mlonka z MPK – Łódź Sp. z o.o., otrzymując nagrodę pieniężną w kwocie 5.000 zł, ufundowaną przez firmę Systemy Autobusowe Sp. z o.o.,

Trzecie miejsce otrzymał Piotr Śliwiński z KM – Płock Sp. z o.o. – otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł, ufundowaną przez firmę VOITH Turbo Sp. z o.o.

Czwarte miejsce – Bartosz Rol z MPK – Łódź Sp. z o.o. – otrzymując nagrodę pieniężną w kwocie 3.000 zł, ufundowaną przez firmę Eltcrac System Sp. z o.o.

Piąte miejsce – Grzegorz Kamienowski z MZA w Warszawie Sp. z o.o. – otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł, ufundowaną przez firmę Medcom Sp. z o.o.

Pozostali uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Medcom Sp. z o.o. oraz IGKM.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

Najlepszą wśród kobiet okazała się być Paulina Dejneko reprezentująca Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o., której zabrakło bardzo niewielu punktów, aby wejść do finału.

Należy zauważyć, że do finału dostało się aż czterech przedstawicieli Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. z Warszawy, co stanowi bardzo dobry wynik zespołowy.

Szczegółowe wyniki z poszczególnych zadań otrzymane przez 10 finalistów konkursu prezentuje poniższa tabela:

nazwisko zawodnika imię zawodnika firma test psychotechnika autoprezentacja jazda sprawnościowa jazda precyzyjna usterka scenki pierwsza pomoc suma miejsce
Kukuła Paweł MPK Poznań Sp. z o.o. 58 30,0 24,5 45,0 45,0 24,0 24,0 24,0 274,5 1
Mlonka Sebastian MPK – Łódź Spółka z o.o. 56 22,5 29,5 43,0 35,0 30,0 15,0 30,0 261,0 2
Śliwiński Piotr Komunikacja Miejska Płock 51 25,5 8,5 60,0 46,0 21,0 21,0 27,0 260,0 3
Rol Bartosz MPK – Łódź Spółka z o.o. 59 16,5 26,0 55,0 18,0 27,0 30,0 15,0 246,5 4
Kamienowski Grzegorz Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 49 19,5 29,0 37,0 57,0 18,0 6,0 21,0 236,5 5
Trojański Piotr MPK Spółka Akcyjna w Krakowie 57 25,0 27,0 35,0 43,0 12,0 18,0 18,0 235,0 6
Klarzyński Wojciech MPK Poznań Sp. z o.o. 48 5,5 19,0 57,0 48,0 12,0 27,0 9,0 225,5 7
Rawski Mirosław Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 38 24,5 15,5 41,0 53,0 15,0 12,0 6,0 205,0 8
Kluczyński Marek Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 28 23,5 17,5 56,0 52,0 6,0 9,0 12,0 204,0 9
Pawlak Sławomir Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 22 26,5 12,0 59,0 54,0 3,0 3,0 3,0 182,5 10

Sponsorami konkursu byli:

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.