Scroll Top

Komisja Zasilania IGKM, Luboń

W dniach 15-17 października 2019 r. w Luboniu k. Poznania odbyło się posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, w którym uczestniczyło ponad 130 osób z 46 firm. Współorganizatorem Komisji było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu. Obrady odbywały się pod hasłem: „Nowoczesne rozwiązania w trakcji tramwajowej – skutki i zagrożenia”.

W pierwszym dniu Komisji odbyły się warsztaty praktyczne, pozwalające na zgłębienie wybranych problemów eksploatacyjnych, z jakimi spotykają się przedstawiciele branży elektroenergetycznej w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. W grupach odbyły się poniższe prezentacje wyrobów i usług: 

 • Pokaz przyrządów i wykonywanie pomiarów elektrycznych – Sonel S.A.;
 • Ocena jakości powłok antykorozyjnych pasywnych i aktywnych tj. ocynk ogniowy, malowanie proszkowe, malowanie mokre – MABO Sp. z o.o.;
 • Nastawy zabezpieczeń sterowników w trakcji tramwajowej – Elester-PKP Sp. z o.o.;
 • Nastawy sterowników SN – Elektrometal Energetyka Sp. z o.o.
 • Liczniki energii elektrycznej i interpretacja odczytów ze stacji prostownikowej – Pozyton Sp. z o.o.;
 • Pokaz przyrządów i wykonywanie pomiarów elektrycznych – Megger Sp. z o.o.;
 • Weryfikacja jakości produktów na przykładzie osprzętu sieciowego dostępnego na polskim rynku – Elektroline S.A.;
 • Pomiary nastaw wyłączników szybkich BWS oraz poprawności działania zwierników tyrystorowych – Kolen Sp. z o.o., MPK Poznań Sp. z o.o.;
 • Pomiary elektryczne rozdzielnicy SN – Elektrobudowa S.A.;
 • Czynności eksploatacyjne przy aparatach i urządzeniach elektrycznych – ELTOM Tomasz Cisak;
 • Ochronny sprzęt elektroenergetyczny (drążki, uziemiacze, uszyniacze, itp.) wraz z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi jego wykorzystania – Aktywizacja Kraków.

W drugim dniu obrad zaprezentowano następujące referaty:

 • Zastosowanie zasobników energii w układach zasilania trakcji elektrycznej – Anatolij Nikitenko, Politechnika Warszawska;
 • Proces projektowy i wykonawczy dla zadania „Budowa infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego” w MPK Poznań Sp. z o.o.  – Łukasz Soszyński, Gracjan Gasza, MPK Poznań Sp. z o.o.;
 • Zasilanie stacji prostownikowych z odnawialnych źródeł energii elektrycznej – Łukasz Soszyński, MPK Poznań Sp. z o.o.;
 • Współpraca CDE Tramwajów Warszawskich z OSD oraz innymi służbami technicznymi  – Benedykt Kozłowski, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.;
 • Projektowanie stacji prostownikowych dla trakcji miejskiej – Bogdan Płeska, Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych ELPROJEKT Bogdan Płeska;
 • Doświadczenia w zakresie dostaw rozdzielnic dla MPK Poznań – Jerzy Dusza, ABB Sp. z o.o.;
 • Osprzęt trakcyjny firmy MABO. Wyniki badań porównawczych: bezciężarowe urządzenia napinające produkcji MABO vs tradycyjne ciężarowe urządzenia napinające – Andrzej Kowalczyk, Mabo Sp. z o.o.;
 • Odwrotna polaryzacja sieci trakcyjnej (biegun dodatni w torowisku) na przykładzie Łodzi –  ochrona przeciwporażeniowa oraz przed prądami błądzącymi – Jakub Gałęski – MPK-Łódź Sp. z o.o.,
 • Słupy trakcyjne – problemy produkcyjne – Andrzej Krzyżak, ELGIS-GARBATKA Sp. z o.o.;
 • Błędy i problemy na etapie projektowym i wykonawstwa dla zadań elektroenergetyki trakcyjnej – Tomasz Hoffman, Elektroline,
 • Konieczność remontów, modernizacji stacji prostownikowych związana ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na energie elektryczną zużywaną przez nowoczesny tabor tramwajowy – Rafał Mamoński, MPK Poznań Sp. z o.o.;
 • Recyklingowa technologia wytwarzania elementów złącznych na bazie stopów miedzi dla sieci trakcyjnej – dr Paweł Kwaśniewski, dr Grzegorz Kiesiewicz, AGH;
 • Historia i teraźniejszość komunikacji trolejbusowej w Polsce. Rozwój komunikacji trolejbusowej  obok funkcjonującej komunikacji tramwajowej na przykładzie Pragi – Alina Kaczmarek – MPK Poznań Sp. z o.o., Aldona Ciszewska ELEKTROLINE;
 • Różne standardy i wymagania projektowe w zakresie sieci trakcyjnej w Polsce – Michał Podhorecki, PROGREG Sp. z o.o.;
 • Zwykła konieczność czy korzyść? Okresowe odnawianie świadectw kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją/dozorem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez elektryków – Arkadiusz Roszyk, MPK Poznań Sp. z o.o.;
 • Podstawy geodezji dla elektryków – Artur Majer, MPK Poznań Sp. z o.o.
 • Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania – Zygmunt Kulhawik, Kolen Sp. z o.o.;
 • Oferta pojazdów sieciowych dla przedsiębiorstw komunikacji tramwajowej – Zenon Koperniak, PIMB Sp. z o.o.

Ponieważ była to ostatnia Komisja przygotowana w oparciu o autorski program Adama Majchrzyckiego, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Zasilania nieprzerwanie od jesieni 2012 r., uczestnicy Komisji podziękowali za jego wieloletnią pracę i ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz Izby.

W trzecim dniu Komisji uczestnicy udali się do Stacji Elektroenergetycznej w Plewiskach, gdzie znajduje się stacja pracująca na napięciu 400/220/110 kV, jedna z największych w Polsce, wchodząca w skład PSE S.A. (Polskich Sieci Elektroenergetycznych).

Stacja w Plewiskach ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego, zwłaszcza dla Poznania i Wielkopolski.

Uczestnicy wycieczki zapoznali się m.in. ze strukturą i zadaniami PSE, a następnie z procedurami bezpieczeństwa, zarówno w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych, jak i remontów czy napraw.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.