Scroll Top

Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Poznań

W dniach 2-3 września 2019 r. w Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM. Współorganizatorem spotkania był Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Tematem wiodącym spotkania były procedury i rozwiązania techniczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa prowadzącym pojazdu komunikacji miejskiej.

Podczas Komisji zostały wygłoszone następujące referaty:

 • Prezentacja Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
 • Analiza ankiety opisującej aktualny stan motywacji prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w polskich przedsiębiorstwach
 • Procedury bezpieczeństwa prowadzących pojazdy, łączność z prowadzącymi, aplikacje komunikacji w MPK Poznań
 • Procedury bezpieczeństwa prowadzących pojazdy, łączność z prowadzącymi, aplikacje komunikacji w MZA Warszawa
 • System zarządzania pojazdami
 • Procedury bezpieczeństwa prowadzących pojazdy, łączność z prowadzącymi, aplikacje komunikacji w MPK Kraków
 • Standaryzacja punktów nadzoru ruchu i miejsc odpoczynku prowadzących oraz informacji pasażerskiej w MPK Poznań
 • Praktyka prowadzenia badań trzeźwości wśród prowadzących pojazdy w świetle zapisów RODO       
 • Rozwiązania dotyczące ograniczania rozmów przez telefon przez prowadzących podczas prowadzenia pojazdu
 • Wsparcie audiowizualne w zadaniach nadzoru ruchu w komunikacji tramwajowej
 • Warsztaty z zakresu dostosowania stron internetowych w komunikacji miejskiej na potrzeby pasażerów niewidomych

Uczestnicy Komisji mogli też wziąć udział w debacie nt. jakości bezpieczeństwa w PTZ na styku organizator/operator. Debata tę zorganizowano wspólnie z Forum Organizatorów Transportu (FOT), które obradowało równolegle.

Uczestnicy Konferencji z dużym zainteresowaniem zapoznali się z doświadczeniami i rozwiązaniami prezentowanymi w różnych miastach. Uznano, że technologie dostępne na rynku znacząco unowocześniły zarządzanie ruchem. Trudno sobie wyobrazić powrót do starych narzędzi pracy, a te nowe dają wciąż poszerzają możliwości zwiększania jakości działania transportu – tak jak w przypadku wykorzystania monitoringu czy aplikacji dedykowanych prowadzącym pojazdy.

Najważniejszym elementem spotkania okazały się jednak kontrowersje związane z procedurami sprawdzania trzeźwości prowadzących pojazdy. Wszyscy byli zgodni, że nie można odstąpić od wypracowanych w ostatnich latach procedur rutynowego sprawdzania wszystkich pracowników ruchu w zakresie trzeźwości. Rutynowe sprawdzanie samo w sobie nie jest związane z kwestionowanym przetwarzaniem danych, a ewentualny wynik pozytywny może stać się przesłanką do nabrania przez pracodawcę uzasadnionych podejrzeń kwalifikujących pracownika do przeprowadzenia badania opisanego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Niezależnie od powyższej interpretacji IGKM będzie dalej zabiegać o zaistnienie zapisów legislacyjnych, które wykluczą wątpliwości w przedmiotowym zakresie.

Równie interesującym zagadnieniem stały się pojawiające się regulacje zabraniające z korzystania z telefonów komórkowych w trakcie prowadzenia pojazdów. Uczestnicy konferencji przyznali, że używanie komórek przez prowadzących pojazdy (ale również przez np. pieszych)  w zauważalny sposób zmniejsza bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Każde działanie zmieniające ten stan należy uznać za pożądane.

Bardzo interesującym punktem konferencji stał się warsztat dotyczący dostosowania informacji internetowej do potrzeb osób niewidomych. Uznano, że temat ten wymaga dalszego pogłębienia, zwłaszcza wobec wprowadzenia nowego, szczegółowego prawodawstwa.

Spotkanie połączone było z obchodami 10-lecia istnienia Zarządu Komunikacji Miejskiej w Poznaniu.

SPONSOR   KOMISJI :

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.